Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: หนังสือ

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18 เยือนถิ่นโปงลาง…มุ่งหน้าสู่กาฬสินธุ์

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18 วันที่ 3 เมษายน 2553 หอสมุดและศูนย์การเรียนรู้วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18 เยือนถิ่นโปงลาง…มุ่งหน้าสู่กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีหลักฐานแสดงอารยธรรมเก่าแก่กว่า 1,600 ปี มีแหล่งซากไดโนเสาร์ และยังมีชื่อเสียงด้านโปงลาง บริจาคหนังสือให้ 25 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหา Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 17 เยือนถิ่นอีสานใต้

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 17 วันที่ 2 เมษายน 2553 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 17 เยือนถิ่นอีสานใต้ จ.สุรินทร์ ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5 ไปบริจาคหนังสือให้ 13 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคที่จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจัดห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านศรีมงคล ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อีกหนึ่งในโรงเรียนที่พนักงานซีเอ็ดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังค Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 16 โรงเรียนบ้านมาบกรูด ชลบุรี

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 16 วันที่ 22 มกราคม 2553 ร่วมใจไปร่วมแรง รวมพลังครั้งที่ 16 ชักชวนน้องพี่ซีเอ็ดจิตอาสา จากทีมบัญชี ทีมการเงิน  พร้อม staff อาสาจากแผนกปฏิบัติการ ที่ ร.ร.บ้านมาบกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ร.ร.ขยายโอกาสเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 230 คน ครู 15 คน โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริจาคหนังสือให้ 17 ห Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 15 โรงเรียนวัดไผ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 15 วันที่ 15 มกราคม 2553 ร.ร.วัดไผ่ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงป.6 นักเรียน 68 คน ครู 3 คน รับผิดชอบสอนคนละ 2 ชั้นเรียน (เรียนร่วมกันห้องละ 2 ชั้น โดยแบ่งชั้นเรียนละครึ่งห้อง) รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 15 โครงการหนังสือเพื่อน้อง บริจาคหนังสือให้ 34 ห้องสมุดโรงเรียน เขตการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1  จำนวน 30,651 เล่ม มูลค่ารวม 4.3 ล้า Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 14 จังหวัดพิษณุโลก

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 14 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2552  รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 14 โครงการหนังสือเพื่อน้อง นำหนังสือมามอบถึงจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดที่มีกล้วยตาก เป็นสินค้า OTOP ขึ้นชื่อโดยเฉพาะที่บางกระทุ่มถือว่าเป็นแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าพันธ์พื้นเมือง มีผลโต ใส้ขาว ไม่มีเมล็ด จึงทำให้กล้วยตากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มอบที่โรงเรียนสระเศรษฐี ตำบลเนินกุ่ม อำเภอกระทุ่มแบน โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน 89 คน คร Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 12+1

โรงเรียนบ้านหนองขนาก บ้านสุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 180 คน  สำหรับผู้มาเยือนที่นี่ครั้งแรกจะสะดุดตานับแต่ก้าวแรก จะได้พบประตูรั้วรอบโรงเรียน และอาคารเรียนสีชมพูหวานเด่น  ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ต้องการให้เป็นโรงเรียนที่มีสีสันสดใส และที่นี่ยังเป็นโรงเรียนและชุมชน ที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาอีกด้วย รวมพลังซีเอ็ด ครั้งท Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 11 โรงเรียนวัดดงยาง

วันที่ 12 พ.ย.52 โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่4 คุณรตา ศิริพัฒนาไพบูลย์ ผู้จัดการแผนก CSR บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือพร้อมชั้นวางให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดดงยาง จ.ฉะเชิงเทรา โดยคุณกิจจา เนตรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงยางเป็นผู้รับมอบหนังสือ 3,178 เล่ม พร้อมชั้นวาง รวมมูลค่า 676,459 บาทพร้อมทีมงานรวมพลังซีเอ็ดร่วมจัดห้องสมุดกับน้องๆ นักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียน รวมพลังซีเอ็ด ครั้ง Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 10 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 52  โดยคุณรตา เรืองยิ่งผู้จัดการ CSR Project เป็นผู้แทนมอบหนังสือ 2,419 เล่ม และชั้นวางหนังสือ ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ให้แก่ โรงเรียนวัดกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่ารวม 425,450 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียนไทยให้ได้อย่างน้อย 1 อำเภอ 1 ห้องสมุดโรงเรียน พร้อมนำทีมงานซีเอ็ด รวมพลัง ร่วมจัดห้องสมุดกับน้องๆ นักเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ ด้วยความยินดี Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 9 อีกหนึ่งห้องสมุดโรงเรียน อีกหนึ่งภารกิจ CSR ซีเอ็ด

ร.ร.ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก เปิดสอนระดับชั้นม.1-ม.6 :: รวมพลังชาวซีเอ็ด และน้องๆ ชั้น ม.4 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 9 กิจกรรม CSR ของชาวซีเอ็ด รวมพลังกันที่ จ. นครนายก 08.00 น.ของวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 ทีมงานจิตอาสา 8 ชีวิต ออกเดินทางจาก สนง.ซีเอ็ดมุ่งหน้าสู่ ร.ร.ปิยชาติพัฒนา เพื่อไปสมทบกับน้องๆ นักเรียนชั้น ม.4 ที่จะมาร่วมภารกิจจัดห้องสมุดด้วยกัน ซึ่งเป็นห้องส Read More

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 8 เมืองปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

โรงเรียนวัดจิกลาด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็นโรงเรียนระดับชั้น อ.1 – ม.3 มีนักเรียน 229 คน  และรับมอบจำนวน 12 โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายบึงพิมพาสามัคคี สพฐ.นครสวรรค์ เขต 2  รวมมูลค่าหนังสือบริจาค 1,666,313 บาท หนังสือจำนวน 11,339 เล่ม รวม 175 กล่อง รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 8 ทีมงานรวมพลังซีเอ็ด เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงเรียนจิกลาด จ.นครสวรรค์ ด้วยระยะทาง 310 กิโลเมตร เริ่มต้นจากการเข้าสำรวจห้องสมุดโร Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 7 จุดหมายครั้งนี้ที่จังหวัดชัยภูมิ

“รวมพลังซีเอ็ด” คือหนึ่งในกิจกรรมการบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือใน โครงการ “หนังสือเพื่อน้อง” ที่บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ส่งเสริมการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสืออีกมาก เพื่อพัฒนาความรู้ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้คนไทยเก่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่ชาวซีเอ็ดได้มีส่วนในการนำ Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 4 โรงเรียนใกล้บ้าน(บริษัท)เรา

ครั้งนี้เรานำหนังสือไปบริจาคให้กับ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีก็ถึงโรงเรียน และนับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเขตกทม. ที่เราได้นำหนังสือไปมอบให้ รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 4 โรงเรียนใกล้บ้าน(บริษัท)เรา : โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เช้าวันที่ 10 กันยายน เวลา 08.30 น. รวมพลทีมงานที่ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

“…ยามร้อนแสนร้อน  ยามหนาวก็หนาวถึงใจ  ไม่มีผ้าห่มคลุมกาย  โรงเรียนมีครูหนึ่งคน  ครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบาย ใช่จะวอนให้เห็นใจ ความสำนึกต่อเพื่อนไทย  ไทยกับไทยใยแตกต่างกันโรงเรียนของหนู   อยู่ไกลไกล๊ไกล อยากให้คุณคุณหันมองโรงเรียนของหนู…” เสียงเพลงที่คุณครูจากโรงเรียนบ้านโคกสำราญ เลือกเป็นเพลงร้องส่งพวกเราก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพลงที่สะท้อนถึงภาพโรงเรียนที่เราได้ไปเยือนได้อ Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 2 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รวมพลังซีเอ็ด ที่โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 2  อีกกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อน “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น” ปณิธานที่ชาวซีเอ็ด จากรุ่นสู่รุ่นที่ยึดมั่นมากว่า 33 ปี จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อการกันคัดหนังสือเกรด B ที่ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถ.กิ่งแก้ว พร้อมนำไปบริจาคและจัดห้องสมุด ให้กับ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต. ตลาดเกรียบ Read More