กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 7 จุดหมายครั้งนี้ที่จังหวัดชัยภูมิ

“รวมพลังซีเอ็ด” คือหนึ่งในกิจกรรมการบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือใน โครงการ “หนังสือเพื่อน้อง” ที่บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ส่งเสริมการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสืออีกมาก เพื่อพัฒนาความรู้ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้คนไทยเก่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่ชาวซีเอ็ดได้มีส่วนในการนำหนังสือไปส่งมอบ ได้ไปจัดหนังสือให้ถึงห้องสมุดโรงเรียนที่บริจาคโดยตรง

 “รวมพลังซีเอ็ด”  ครั้งที่ 6 ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2551 จุดหมายครั้งนี้ที่จังหวัดชัยภูมิ

คือโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ์ เปิดสอนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  นักเรียน 1,250 คน  และโรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน 150 คน และโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 5  จำนวน 7 แห่ง ก็มารับมอบหนังสือในวันเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน

มุ่งหน้าออกเดินทาสู่ จ.ชัยภูมิ
เวลา 04.30 น. ของวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 ชาวคณะซีเอ็ดรวม 17 คน ออกเดินไปยัง จ.ชัยภูมิ เราแบ่งเป็น 2 ทีมงาน ทีมที่หนึ่งมุ่งไปยังโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบและจัดห้องสมุด ก่อนที่ตามไปสมทบกับทีมที่สองที่แยกไปโรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่อยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางเกือบ 50 กิโลเมตร

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา : ได้เวลาแสดงพลัง
รวมระยะทาง 470 กิโลเมตร การเดินทางกว่า 6 ชั่วโมง ทีมงานชุดแรกเดินทางถึงโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในเวลา 10.30 น. ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่รถขนหนังสือเดินทางมาถึง หนังสือกว่า 50 กล่องถูกย้ายเข้าห้องสมุดโรงเรียนภายในเวลารวดเร็ว ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทั้งจากพวกเราและน้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 ร่วมแรงร่วมใจจัดห้องสมุด ทีมงานซีเอ็ดและน้องๆ นักเรียน ช่วยกันจัดห้องสมุด เริ่มด้วยการประชุมซักซ้อมวิธีการทำงาน ก่อนลงมือเปิดกล่องหนังสือ คัดแยกหมวดหนังสือ และจัดวางหนังสือ รวมเวลาในการคัดแยก และจัดหนังสือเพียง 1 ชั่วโมงเศษเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ได้เวลาที่พวกเราต้องเดินทางไปสมทบกับทีมที่สองที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว

พิธีส่งมอบหนังสือ โดยคุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบหนังสือจำนวน 3,401 เล่ม รวมมูลค่า 414,551 บาทให้กับผอ.ปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยมีนักเรียนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยากว่า 1,250 คนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางแสงแดดที่บริเวณสนามหน้าเสาธง

โรงเรียนบ้านป่าว่าน
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่าว่าน มีขนาด 1 ห้องเรียน มีหนังสือไม่มากนัก กำลังอยู่ในช่วงของการหาทุนจัดสร้างห้องสมุดใหม่ ในเวลาใกล้เคียงกัน ทีมที่สองก็มาถึงโรงเรียนบ้านป่าว่าน อาจารย์และชาวบ้านละแวกนั้นให้การต้อนรับและทักทายพวกเราด้วยรอยยิ้มที่สร้างความรู้สึกประทับใจให้ทีมงานทุกคน ที่นี่นอกจากนังสือที่นำมาบริจาคแล้ว ก็ยังได้นำชั้นวางหนังสือ อีกจำนวน 7 ตัว ไปบริจาคด้วย การจัดห้องสมุด เราแบ่งงานออกเป็น 2 งาน คือการประกอบชั้น ปรับการจัดวาง และอีกงานคือการคัดแยกหนังสือเป็นหมวดหมู่ ประมาณ 13.30 น. ทีมงานจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยามาสมทบช่วยกันจัดห้องสมุด เพียงแค่ 45 นาที หนังสือจำนวน 1,964 เล่ม สำหรับงานนี้ได้มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้ก็อาสามาร่วมช่วยนำหนังสือขึ้นชั้นสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนานทั้งของทีมงาน และน้องๆ นักเรียน ระหว่างที่จัดหนังสือก็มีนักเรียน อาจารย์ และชาวบ้านมายืนดูด้วยความสนใจ

ส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 5  จำนวน  8 โรงเรียน
เวลา 14.30 น. คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้แทนส่งมอบหนังสือให้กับ ผอ.ผล  จำปาชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าว่าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 5 จำนวน 7 แห่ง โดยมีมูลค่าหนังสือบริจาคแต่ละโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านป่าว่าน 194,486 บาท , โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 224,886 บาท , โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 135,659 บาท , โรงเรียนบ้านดอนอุดม 132,430 บาท , โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 138,236 บาท , โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 179,622 บาท , โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 159,182 บาท และโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 399,467 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,563,968 บาท

หลังจากนั้นผู้อำนวยการของแต่ละโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของโรงเรียนบ้านป่าว่านแล้ว ก็ได้เวลาที่เด็กนักเรียนทุกคนรอคอย นั่นคือการได้เข้าไปอ่านหนังสือใหม่ในห้องสมุดที่มีหนังสือพร้อมให้ความรู้ และเปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆ

ภาพแห่งความประทับใจเมื่อได้เห็นน้องๆ ที่เข้าไปในห้องสมุด หยิบหนังสือมาอ่านอย่างกระตือรือร้น ช่วยให้ความรู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแรงจากกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าหายเป็นปลิดทิ้ง เปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจแทน เป็นพลังใจของเราชาวซีเอ็ด ให้เรามุ่งมั่นมากกว่าเดิม ร่วมทำกิจกรรมดีๆ นี้ต่อไป เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยให้เก่งขึ้น เช่นเดียวกับ ปณิธานร่วมของชาวซีเอ็ด “ เรามุ่งมั่น….ที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น ”

รวมมูลค่าในการไปบริจาคครั้งนี้ทั้งสิ้น  1,978,519 บาท  จำนวน  9  โรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน