รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 8 เมืองปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

โรงเรียนวัดจิกลาด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็นโรงเรียนระดับชั้น อ.1 – ม.3 มีนักเรียน 229 คน  และรับมอบจำนวน 12 โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายบึงพิมพาสามัคคี สพฐ.นครสวรรค์ เขต 2  รวมมูลค่าหนังสือบริจาค 1,666,313 บาท หนังสือจำนวน 11,339 เล่ม รวม 175 กล่อง

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 8 ทีมงานรวมพลังซีเอ็ด เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงเรียนจิกลาด จ.นครสวรรค์ ด้วยระยะทาง 310 กิโลเมตร เริ่มต้นจากการเข้าสำรวจห้องสมุดโรงเรียนจิกลาด เป็นห้องสมุดขนาด 1 ห้องเรียน มีชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น และมีหนังสืออีกจำนวนหนึ่ง

วางแผน+แบ่งงาน ทีมแรก ปรับสภาพห้องสมุด นำหนังสือออกจากชั้นวาง คัดแยกหนังสือ ปรับการจัดวางชั้นให้สะดวกในการใช้งาน และทำความสะอาดชั้นวาง ทีมที่สอง คัดแยกหนังสือ 175 กล่อง เตรียมการส่งมอบให้ 13 โรงเรียนที่มารับมอบในครั้งนี้ โดยมีน้องๆ นักเรียนชั้น ม.3 มาช่วยกันอย่างแข็งขัน เราใช้เวลาไม่นานนักหนังสือการคัดแยก และงานจัดเตรียมห้องสมุดก็เสร็จเรียบร้อยในเวลาใกล้เคียง

ส่งมอบหนังสือให้กับ 13 โรงเรียน พิธีการส่งมอบหนังสือ : ผอ.เอกณรงค์ คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกลาด เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ที่มามอบหนังสือให้กับโรงเรียน และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบึงพิมพาสามัคคี สพฐ.นครสวรรค์ เขต 2 ในครั้งนี้ จากนั้น คุณรตา เรืองยิ่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ” หนังสือเพื่อน้อง ” และได้ส่งมอบหนังสือบริจาคให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบึงพิมพาสามัคคี สพฐ.นครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 13 โรงเรียน  มีมูลค่าบริจาคแต่ละโรงเรียนดังนี้  โรงเรียนวัดจิกลาด 163,782 บาท, โรงเรียนวัดหนองตางู 148,462 บาท , โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 147,027 บาท , โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 161,758 บาท , โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 129,959 บาท , โรงเรียนวัดคลองจินดา 130,061 บาท , โรงเรียนวัดด่านช้าง 127,238 บาท , โรงเรียนบ้านหนองคล้า 115,710 บาท , โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 117,838 บาท , โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 98,616 บาท , โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 95,095 บาท , โรงเรียนบ้านหนองละมาน 108,509 บาท และโรงเรียนบ้านวงฆ้อง 122,258 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,666,313 บาท

จัดห้องสมุด!!
เมื่อการส่งมอบหนังสือถึงมือตัวแทนของแต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  กิจกรรมการจัดห้องสมุดของเราก็เริ่มขึ้น ทีมงานก็เริ่มลงมือจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนจิกลาด เปิดกล่องหนังสือทั้ง 18 กล่อง นำหนังสือออกจากกล่องคัดแยกเป็นหมวดหมู่ แล้วนำขึ้นชั้นวางหนังสือของโรงเรียน ใช้เวลาเพียง ชั่วโมงเศษๆ หนังสือประมาณ 1,000 เล่มก็ขึ้นชั้นวางเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้นักเรียนทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับตนเอง

อีกครั้งสำหรับกิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด  ที่พวกเราในฐานะตัวแทนชาวซีเอ็ดทุกคนตั้งใจทำ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในห้องสมุดของโรงเรียน ทุกครั้งที่นำหนังสือไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ พวกเรารู้สึกมีความสุข ความภาคภูมิใจได้ไปทำกิจกรรมนี้ เหนื่อยนิด เพลียหน่อย ชาวซีเอ็ดสู้สุดใจอยู่แล้ว  เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสานต่อปณิธานร่วมของชาวซีเอ็ด  “เรามุ่งมั่น…..ที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน