Author Archives : ทีมซีเอ็ด

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-พ.ย.’62-จ.ภูเก็ต

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-พ.ย.’62-จ.ภูเก็ต

* ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ห…

Read More »

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-พ.ค’62-จ.ชลบุรี

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-พ.ค’62-จ.ชลบุรี

* ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ห…

Read More »
se-ed csr

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »
บริจาคชั้นหนังสือ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-ก.พ. 2562-จ.ปทุมธานี

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-ก.พ. 2562-จ.ปทุมธานี

* ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี…

Read More »

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2562

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2562

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »
ห้องสมุดโรงเรียน

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน : มกราคม 2562 จ.มุกดาหาร

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน : มกราคม 2562 จ.มุกดาหาร

* ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร…

Read More »
#ซีเอ็ด #มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2561

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2561

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-ตุลาคม จ.พะเยา

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-ตุลาคม จ.พะเยา

*ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือจัง…

Read More »

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2561

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-ตุลาคม จ.กาญจนบุรี

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-ตุลาคม จ.กาญจนบุรี

*ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือจัง…

Read More »

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-ตุลาคม จ.ราชบุรี

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-ตุลาคม จ.ราชบุรี

*ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือจัง…

Read More »

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (ตุลาคม’61 จ.นครราชสีมา)

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (ตุลาคม’61 จ.นครราชสีมา)

*ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือจัง…

Read More »

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (กันยายน’61 จ.ปทุมธานี)

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (กันยายน’61 จ.ปทุมธานี)

*ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือจัง…

Read More »

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2561

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (สิงหาคม’61 กรุงเทพฯ (ฝั่งธน))

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (สิงหาคม’61 กรุงเทพฯ (ฝั่งธน))

*ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือจัง…

Read More »

โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (สิงหาคม’61-สมุทรปราการ)

By | ปิดความเห็น บน โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (สิงหาคม’61-สมุทรปราการ)

*ประกาศ * แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราก…

Read More »

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2561

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2561

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2561

By | ปิดความเห็น บน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาช…

Read More »