โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561

โดยในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 22 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 2. โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 3. โรงเรียนบ้านกอก จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 4. โรงเรียนบ้านกอกจูน จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 5. โรงเรียนบ้านปรางค์ จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 6. โรงเรียนวัดปรางค์ จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 8. โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 9. โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 10. โรงเรียนบ้านสองแคว จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 12. โรงเรียนบ้านสบมาง จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 13. โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 14. โรงเรียนบ้านวังตาว จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 15. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 16. โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 17. โรงเรียนบ้านน้ำเลียง จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 18. โรงเรียนบ้านร้อง จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 19. โรงเรียนน่านนคร จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 20. โรงเรียนวัดเมืองราม จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน
 21. โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จ.ลำพูน รับมอบที่คลังซีเอ็ด
 22. โรงเรียนบ้านม่วงสามปี จ.ลำพูน รับมอบที่คลังซีเอ็ด

 

สอบถามเพิ่มเติม FB fanpage: ปลูกความรู้ se-ed csr

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน