โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561

โดยในเดือนพฤษภา 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านแปลง 2 จ.เชียงใหม่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี หางดง 2
 2. โรงเรียนบ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส เชียงใหม่คำเที่ยง
 3. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง จ.กาญจนบุรี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ท่ามะกา
 4. โรงเรียนบ้านดอเฮะ จ.นราธิวาส รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โคลีเซี่ยม ยะลา
 5. โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด จ.ร้อยเอ็ด รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี ร้อยเอ็ด
 6. โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง จ.นครราชสีมา รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 1
 7. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จ.เชียงราย รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา เซ็นทรัล เชียงราย
 8. โรงเรียนบ้านหนองกง จ.บุรีรัมย์ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี บุรีรัมย์
 9. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาป จ.เชียงราย รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส แม่จัน เชียงราย
 10. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม จ.กำแพงเพชร รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 11. โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา จ.ชัยภูมิ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 12. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 จ.อุดรธานี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 13. โรงเรียนชำผักแพว จ.สระบุรี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 14. โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จ.ตาก) จ.ตาก รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 15. โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จ.นครปฐม รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 16. โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” จ.บุรีรัมย์ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 17. โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด (พงษ์ผลประสาทวิทยา) จ.อ่างทอง รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 18. โรงเรียนพีระยา นาวิน จ.กรุงเทพฯ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 19. โรงเรียนบ้านท่าเนียน จ.พัทลุง รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด
 20. โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ จ.เชียงราย รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา คลังสินค้าซีเอ็ด

 

สอบถามเพิ่มเติม FB fanpage: ปลูกความรู้ se-ed csr

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน