โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561

โดยในเดือนเมษายน 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ จ.ตาก รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา เวียงตาก พลาซ่า
 2. โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก จ.กำแพงเพชร รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี กำแพงเพชร
 3. โรงเรียนบ้านหนองหมู จ.สระแก้ว รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี สระแก้ว
 4. โรงเรียนบ้านห้วยปู จ.เชียงใหม่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ฝาง เชียงใหม่
 5. โรงเรียนบ้านปางฮ่าง จ.เชียงใหม่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส เชียงใหม่คำเที่ยง
 6. โรงเรียนวัดหนองครก จ.บุรีรัมย์ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี บุรีรัมย์
 7. โรงเรียนบ้านแก่งน้อย จ.จันทบุรี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส จันทบุรี
 8. โรงเรียนบ้านหนองกก จ.นครราชสีมา รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น1
 9. โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน จ.ศรีสะเกษ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
 10. โรงเรียนบ้านลานนา จ.นครศรีธรรมราช รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส นครศรีธรรมราช
 11. โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) จ.สุรินทร์ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส สังขะ สุรินทร์
 12. โรงเรียนบ้านบาตง จ.นราธิวาส รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โคลีเซี่ยม ยะลา
 13. โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี อ่างทอง
 14. โรงเรียนวัดจันทนาราม จ.นครราชสีมา รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส พิมาย นครราชสีมา
 15. โรงเรียนบ้านบะนกทา จ.สกลนคร รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส สกลนคร
 16. โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) จ.ร้อยเอ็ด รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ร้อยเอ็ด
 17. โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จ.เชียงใหม่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
 18. โรงเรียนมณีพฤกษ์ จ.น่าน รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ปัว น่าน
 19. โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา ซี.เค. ปลวกแดง ระยอง
 20. โรงเรียนบ้านเขาชะโงก จ.เพชรบูรณ์ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี เพชรบูรณ์

 

ติดตามการแจ้งรายชื่อรร.ส่งมอบ FB fanpage: ปลูกความรู้ se-ed csr

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน