โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี13/2561

โดย เดือนตุลาคม 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 19 แห่ง ดังนี้

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ ซีเอ็ด สาขา
1 บ้านหนองแขม ชัยภูมิ โลตัส จัตุรัส ชัยภูมิ
2 บ้านวังปลา จันทบุรี บิ๊กซี จันทบุรี
3 บ้านตราด สุรินทร์ โลตัส สังขะ สุรินทร์
4 บ้านหนองบัวน้อย นครราชสีมา เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น1
5 วัดอัมพาราม สุราษฎร์ธานี โลตัส สุราษฎร์ธานี
6 บ้านหนองผือ สุพรรณบุรี นาซ่ามอลล์ สุพรรณฯ
7 บ้านป่าตุ้ม เชียงใหม่ โลตัส เชียงใหม่คำเที่ยง
8 สหประชาสรร ชัยภูมิ โลตัส ชัยภูมิ
9 บ้านกาเยาะมาตี นราธิวาส โคลีเซี่ยม ยะลา
10 บ้านวังไทร สุโขทัย บิ๊กซี สุโขทัย
11 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา พระนครศรีอยุธยา บิ๊กซี อยุธยา
12 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา บิ๊กซี อ่างทอง
13 บ้านหนองสมบูรณ์ อุทัยธานี บิ๊กซี นครสวรรค์
14 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ อุดรธานี บิ๊กซี อุดรธานี
15 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี บิ๊กซี วารินชำราบ อุบลราชธานี
16 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชียงราย โลตัส เชียงของ เชียงราย
17 บ้านแม่คำ เชียงราย โลตัส แม่จัน เชียงราย
18 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี โลตัส พุนพิน สุราษฎร์ธานี
19 มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี

 สอบถามเพิ่มเติม : inbox @PlukKhwamRu  (ระบุกรุณาชื่อโรงเรียน, จังหวัด)

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน