โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2562

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี14/2562

โดย เดือนมกราคม 2562 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 15 แห่ง ดังนี้

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ร้าน ซีเอ็ด สาขา
1 บ้านปางเคาะ แพร่ มาร์คโฟร์ แพร่
2 บ้านสามกระทาย ประจวบคีรีขันธ์ โลตัส ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
3 วัดสนามไชย สงขลา โลตัส สงขลา
4 บ้านนาน้อยแสนสุข เลย โลตัส ชุมแพ ขอนแก่น
5 บ้านห้วยยาง ราชบุรี บิ๊กซี ราชบุรี
6 บ้านไทยสามัคคี สระแก้ว MM Mega Market อรัญประเทศ สระแก้ว
7 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ศรีสะเกษ โลตัส ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
8 บ้านหนองฮาง สกลนคร โลตัส สว่างแดนดิน
9 เบญจคามวิทยา บุรีรัมย์ บิ๊กซี บุรีรัมย์
10 บ้านคลองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร บิ๊กซี มหาชัย สมุทรสาคร
11 บ้านกุดเรือคำ สกลนคร โลตัส สว่างแดนดิน
12 บ้านฟ้า น่าน โลตัส น่าน
13 สุดินสหราษฎร์ พระนครศรีอยุธยา โลตัส พระนครศรีอยุธยา
14 ดอยเวียงผาบ้านพญากอง เชียงราย เซ็นทรัล เชียงราย
15 บ้านโพนจาน นครพนม โลตัส นครพนม
 

ติดตามและแบ่งปัน:  FB fanpage: SE-ED CSR 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน