โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2561

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2561 ( จำนวน 6 โรงเรียน)

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561

“โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 2560 บริษัทฯ บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไปแล้ว 4,582 โรงเรียน เป็นหนังสือจำนวน 2.14 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 330 ล้านบาท โดยในปี 2560 ได้บริจาคหนังสือแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 358 แห่ง เป็นหนังสือจำนวน 116,813 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 14.32 ล้านบาท

โดยในเดือนมกราคม 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 6 แห่ง ดังนี้

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม : csr@se-ed.com 

ติดตามการแจ้งรายชื่อรร.ส่งมอบ  (゚ー゚)❤  FB fanpage: ปลูกความรู้ se-ed csr

โครงการหนังสือเพื่อน้องทั้งหมด คลิก


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน