โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2561

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2561 ( จำนวน 25 โรงเรียน)

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561

“โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 2560 บริษัทฯ บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไปแล้ว 4,582 โรงเรียน เป็นหนังสือจำนวน 2.14 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 330 ล้านบาท โดยในปี 2560 ได้บริจาคหนังสือแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 358 แห่ง เป็นหนังสือจำนวน 116,813 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 14.32 ล้านบาท

โดยในเดือนมีนาคม 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 25 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) จ.สระบุรี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส สระบุรี
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.นครปฐม รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขาโลตัส นครปฐม
 3. โรงเรียนบ้านโคกยอ จ.กระบี่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส กระบี่
 4. โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ จ.นครราชสีมา รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น1
 5. โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง จ.กำแพงเพชร รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี กำแพงเพชร
 6. โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ จ.อุดรธานี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี อุดรธานี
 7. โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี จ.ชัยนาท รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ชัยนาท
 8. โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด จ.กาญจนบุรี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี กาญจนบุรี
 9. โรงเรียนสวนป่าองค์พระ จ.สุพรรณบุรี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส สุพรรณบุรี
 10. โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง จ.กระบี่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี กระบี่
 11. โรงเรียนบ้านจำปาทอง จ.สุราษฎร์ธานี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี
 12. โรงเรียนบ้านนาสาวนาน จ.สกลนคร รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส สกลนคร
 13. โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย จ.ตรัง รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี ตรัง
 14. โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์
 15. โรงเรียนบ้านปากปรน จ.ตรัง รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ย่านตาขาว ตรัง
 16. โรงเรียนบ้านควนเลียบ จ.ตรัง รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขาโลตัส ห้วยยอด ตรัง
 17. โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จ.ปราจีนบุรี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
 18. โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี อยุธยา
 19. โรงเรียนบ้านแหลมไทร จ.ตรัง รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา สิริบรรณ ตรัง
 20. โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ จ.ปัตตานี รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โคลีเซี่ยม ยะลา
 21. โรงเรียนบ้านควนปริง จ.ตรัง รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา สิริบรรณ ตรัง
 22. โรงเรียนบ้านโป่งแดง จ.ตาก รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา เวียงตาก พลาซ่า
 23. โรงเรียนชุมชนศิลาแลง จ.น่าน รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ปัว น่าน
 24. โรงเรียนบ้านป่าแดง จ.เชียงใหม่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ฝาง เชียงใหม่
 25. โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร จ.นครศรีธรรมราช รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขาโลตัส จันดี นครศรีธรรมราช 

 

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม

สอบถามเพิ่มเติม : csr@se-ed.com 

ติดตามการแจ้งรายชื่อรร.ส่งมอบ  (゚ー゚)❤  FB fanpage: ปลูกความรู้ se-ed csr

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน