Loading

wait a moment

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2560 (จำนวน 21 โรงเรียน)

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560

“โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน

โดยใน เดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 21 แห่ง ดังนี้

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2560

สอบถามเพิ่มเติม : csr@se-ed.com 

ติดตามการแจ้งรายชื่อรร.ส่งมอบ  (゚ー゚)❤  FB fanpage: ปลูกความรู้ se-ed csr

โครงการหนังสือเพื่อน้องทั้งหมด คลิก


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน