ภาพบรรยากาศ การลงนาม (MOU) กับ สถานศึกษา / อาชีวศึกษา

สถานศึกษา | สถาบันการ อาชีวศึกษา

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา


        เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โดย นร. นศ.ในระบบทวิภาคี มีการจัดการเรียนในวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าฝึกงาน ระหว่างเรียนในหลักสูตรการค้าปลีก และการให้บริการที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
        ทั้งนี้ คุณทนง โชติสรยุทธิ์ และดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการ กอศ. เป็นผู้แทนในการลงนาม โดยมี ผอ./ผู้แทน ของสถานศึกษา และสถาบันการอาชีว ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ และสื่อฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน และได้มีการปรึกษาหารือแนวทางดารดำเนินงานความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กับสถานศึกษา /สถาบันการ อาชีวศึกษา
ภาพการลงนามความร่วมมือของ คุณทนง  โชติสรยุทธิ์ และดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการ

ภาพบรรยากาศภายในงาน


ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน