Loading

wait a moment

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ The Power Of The Elders

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ The Power Of The Elders

SE-ED | โครงการ The Power Of The Elders

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ The Power Of The Elders

        เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 กรมการจัดหางาน “จัดงานภายใต้โครงการ The Power Of The Elders ” ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยมี 6 บริษัท ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับกรมการจัดหางาน ดังนี้
– บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
– บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
– บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด
– โรงแรม และ รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ The Power Of The Elders
      ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
– โดยคุณหมอลดา และป้ากุ้ง ตัวแทนผู้สูงอายุ พูดคุยในมุมมองของผู้สูงอายุที่เกษียณเมื่ออายุ 55ปี และ60ปี ที่ยังมีความต้องการทำงานอยู่ ต้องการมีรายได้ไว้ใช้จ่ายดูแลตัวเองในด้านต่างๆ เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา
– ตัวแทนจากสถานประกอบการ ทั้ง 2 แห่งก็ได้ขึ้นมาพูดในส่วนของแนวนโยบายของบริษัท ในการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานในบริษัทของตน พร้อมร้องขอให้กรมจัดหางานเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้ด้วย ฯลฯ
      ทั้งนี้ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ผู้ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้มีอำนาจลงนามของแต่ละบริษัท ต่อหน้าพยานและสื่อมวลชน จนครบทุกสถานประกอบการ โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบอำนาจให้ คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีในงาน
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ คลิก
รายละเอียดโครงการ 60 ปี มีไฟ คลิก
ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน