โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี13/2561

โดย เดือนสิงหาคม 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ดังนี้

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา
1 บ้านโคกข่าหนองโก ร้อยเอ็ด โลตัส ร้อยเอ็ด
2 ประชาราษฎร์สามัคคี กำแพงเพชร โลตัส ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร
3 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) พัทลุง โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ พัทลุง
4 วัดหนองเอี่ยน ราชบุรี โลตัส โพธาราม
5 บ้านดอนมหาวัน เชียงราย โลตัส เชียงของ เชียงราย
6 บ้านโนนแต้ สกลนคร โลตัส สว่างแดนดิน
7 โพธิ์คำประชาสรรพ์ กาฬสินธุ์ เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
8 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สระบุรี โลตัส สระบุรี
9 บ้านดอนข่า หนองบัวลำภู โลตัส หนองบัวลำภู
10 บ้านสามัคคี นครปฐม โลตัส กำแพงแสน นครปฐม
11 บ้านบ่อชะเนง อำนาจเจริญ บิ๊กซี อำนาจเจริญ
12 บ้านท่าสำราญ หนองคาย โลตัส ท่าบ่อ หนองคาย
13 บ้านโนนสมบูรณ์ บุรีรัมย์ โลตัส สตึก บุรีรัมย์
14 บ้านเจาทอง ชัยภูมิ โลตัส ชัยภูมิ
15 บ้านดงเสียว สกลนคร โลตัส สกลนคร
16 บ้านสวนพลู นราธิวาส โคลีเซี่ยม ยะลา
17 ชุมชนหนองบัวโคก ชัยภูมิ โลตัส จัตุรัส ชัยภูมิ
18 วัดพลับพลา บุรีรัมย์ บิ๊กซี บุรีรัมย์
19 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อุบลราชธานี บิ๊กซี วารินชำราบ อุบลราชธานี
20 สมาคมพยาบาลไทย น่าน โลตัส ปัว น่าน

  สอบถามเพิ่มเติม : inbox @PlukKhwamRu  (ระบุกรุณาชื่อโรงเรียน, จังหวัด)

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน