โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ( จำนวน 25 โรงเรียน)

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561

“โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 2560 บริษัทฯ บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไปแล้ว 4,582 โรงเรียน เป็นหนังสือจำนวน 2.14 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 330 ล้านบาท โดยในปี 2560 ได้บริจาคหนังสือแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 358 แห่ง เป็นหนังสือจำนวน 116,813 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 14.32 ล้านบาท

โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 25 แห่ง ดังนี้

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา
1 บ้านแก่น ลำปาง เซ็นทรัล พลาซา ลำปาง
2 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง สกลนคร โลตัส สกลนคร
3 วัดน้ำรอบ สุราษฎร์ธานี เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี
4 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) พัทลุง โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ พัทลุง
5 บ้านไสขาม สุราษฎร์ธานี บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
6 บ้านลางา ปัตตานี โคลีเซี่ยม ยะลา
7 บ้านแก่งโกสุมท่างาม มหาสารคาม เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
8 บ้านไผ่ใหญ่ อุบลราชธานี บิ๊กซี อุบลราชธานี
9 บ้านตลุกสาหร่าย นครราชสีมา โลตัส บัวใหญ่ นครราชสีมา 2
10 บ้านปลายเส นครศรีธรรมราช โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
11 วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช โลตัส จันดี นครศรีธรรมราช
12 ชุมชนวัดรวง นครราชสีมา Terminal 21 นครราชสีมา
13 บ้านเสมา นครราชสีมา เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น1
14 บ้านโนนทอง นครราชสีมา โลตัส นครราชสีมา
15 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ เชียงราย โลตัส แม่จัน เชียงราย
16 บ้านโขมงหัก กำแพงเพชร บิ๊กซี กำแพงเพชร
17 บ้านโคกกรวดหนองพวง ชัยภูมิ โลตัส ชัยภูมิ
18 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร หนองบัวลำภู โลตัส หนองบัวลำภู
19 บ้านเซือม สกลนคร โลตัส สกลนคร
20 บ้านท่าลาด หนองบัวลำภู โลตัส หนองบัวลำภู
21 บ้านกุมแป นครศรีธรรมราช สหไทยพลาซ่า ทุ่งสง
22 บ้านบ่อหยวก น่าน โลตัส ปัว น่าน
23 ทุ่งสิมวิทยาคม ศรีสะเกษ โลตัส อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
24 กะปงพิทยาคม พังงา NK พังงา
25 หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ บิ๊กซี ชัยภูมิ

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สอบถามเพิ่มเติม : csr@se-ed.com 

ติดตามการแจ้งรายชื่อรร.ส่งมอบ  (゚ー゚)❤  FB fanpage: ปลูกความรู้ se-ed csr

โครงการหนังสือเพื่อน้องทั้งหมด คลิก


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน