โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี13/2561

โดย เดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ดังนี้

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ ซีเอ็ด สาขา
1 บ้านหนองคอไก่ เพชรบุรี รับที่คลังซีเอ็ด
2 บ้านเขากระปุก เพชรบุรี รับที่คลังซีเอ็ด
3 บ้านหนองตาฉาว
(จตุตราษฎร์บำรุง)
เพชรบุรี รับที่คลังซีเอ็ด
4 บ้านหนองโรง เพชรบุรี รับที่คลังซีเอ็ด
5 บ้านเขาอ่างแก้ว เพชรบุรี รับที่คลังซีเอ็ด
6 บ้านโป่งเกตุ เพชรบุรี รับที่คลังซีเอ็ด
7 บ้านเขาจันทร์ สงขลา โลตัส จะนะ สงขลา
8 บ้านสระตาพรม กำแพงเพชร บิ๊กซี กำแพงเพชร
9 บ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยภูมิ โลตัส แก้งคร้อ ชัยภูมิ
10 บ้านนาฝ่า น่าน โลตัส ปัว น่าน
11 บ้านป่าซางงาม เชียงราย โลตัส แม่จัน เชียงราย
12 บ้านยูงงาม นครศรีธรรมราช สหไทยพลาซ่า ทุ่งสง
13 บ้านเป้า น่าน โลตัส น่าน
14 บ้านหนองส้าวโพนงอย ร้อยเอ็ด โลตัส ร้อยเอ็ด
15 วัดเทพนมเชือด นครศรีธรรมราช สหไทยพลาซ่า ทุ่งสง
16 บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) นครปฐม โลตัส นครชัยศรี นครปฐม
17 ชุมชนบ้านตาแกะ ปัตตานี โคลีเซี่ยม ยะลา
18 บ้านเคาะสนวนสามัคคี ศรีสะเกษ โลตัส ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
19 บ้านหนองนาหารสมสนุก สกลนคร โลตัส สว่างแดนดิน
20 กศน.อำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช

  สอบถามเพิ่มเติม : inbox @PlukKhwamRu  (ระบุกรุณาชื่อโรงเรียน, จังหวัด)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน