โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน-พ.ค’62-จ.ชลบุรี

* ประกาศ *
แจ้งมอบชั้นหนังสือสำหรับโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความต้องการจะปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน และต้องพร้อมมารับมอบชั้นหนังสือที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี ชลบุรี*

——————————————

โรงเรียนที่มีความประสงค์ :
1. ต้องสามารถมารับชั้นหนังสือได้ตามที่ระบุ
2. แจ้งชื่อ รร.+จังหวัดที่ตั้ง ที่ใต้โพสต์ -> คลิก
3. ต้องส่งรายละเอียดตามที่ระบุ ทาง in box แฟนเพจ se-ed csr 

=สงวนสิทธิพิจารณาให้โรงเรียนที่แจ้งชื่อ+ส่งภาพ+ข้อมูลครบถ้วนก่อน (ตามสภาพความเป็นจริงห้องสมุด) =

——————————————
รายละเอียดที่โรงเรียนจะต้องส่ง :
1. หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์อย่างเป็นทางการของ รร. พร้อมข้อมูลพื้นฐานของ รร.
2. ส่งผัง(เปล่า)ห้องสมุดโรงเรียน (กว้างxยาวxสูง)ม. หากมีประตู-หน้าต่าง-เสา ให้ใส่มาให้ตรงตามของจริง พร้อมระบุ ช่วงระยะห่าง-แต่ละช่วง
3. ส่งภาพถ่าย (ส่งเป็นไฟล์ภาพถ่าย ) โดยให้ส่งเป็นชุดดังนี้

ชุดภาพห้องสมุดปัจจุบัน  :ประกอบด้วย

(1) ภาพห้องสมุด-ถ่ายทุกด้านของผนังให้ครบทุกด้าน (ให้เห็นความยาวตลอดแนว)
(2) ภาพมุมกว้างที่สามารถเห็นได้ทั้งห้องสมุด
(3) ภาพด้านนอกหน้าสมุด

ชุดภาพของโรงเรียน :

(1) ภาพโดยรวมของโรงเรียน
(2) ภาพด้านหน้าโรงเรียน
(3) ภาพหน้าโรงเรียนเห็นป้ายชื่อ รร.

4. ชื่อ-สกุล (ผอ.รร.) /เบอร์มือถือ / IdLine
5. ติดตามการแจ้งผลโรงเรียนที่ได้รับมอบชั้นหนังสือ
6. สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณา+ จะได้รับการจัดวางผังห้องสมุด+แจ้งนัดหมายเพื่อเตรียมดำเนินการไปรับมอบต่อไป

*โรงเรียนจะต้องพร้อมมารับ+ขนชั้นหนังสือ (ตามวัน-เวลา-สถานที่ที่ระบุ)**จะแจ้งยืนยันอีกครั้ง (รับจำนวนจำกัด!!)
—————-

**โครงการบริจาคชั้นวางหนังสือที่ผ่านการใช้งานแล้วจากร้านซีเอ็ด ที่จัดมอบเฉพาะเป็นครั้งๆ ไป

สามารถติดตามได้จากเพจ SE-ED CSR : @PlukKhwamRu 
ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน