เชิญร่วมงานเสวนา : เสวยราชสมบัติกษัตรา

เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยด้วยความเข้าใจกับงานเสวนา : เสวยราชสมบัติกษัตรา

สำนักพิมพ์มติชน ร่วมกับ เซ็นทรัลพลาซา บางนา และร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จัดงานเสวนา “เสวยราชสมบัติกษัตรา” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับที่มา ความเชื่อ และคติโบราณราชประเพณี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แก่ผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

☑️ วิทยากร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทย
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ บรรณาธิการหนังสือเสวยราชสมบัติกษัตรา

☑️ เสวนา : เสวยราชสมบัติกษัตรา
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ชั้น 3
เซ็นทรัลพลาซา บางนา

☑️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 089-531-0718

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยด้วยความเข้าใจ

พิเศษเมื่อซื้อหนังสือชุดบรมราชาภิเษก ครบทั้ง 3 เล่มภายในงานเสวนา : เสวยราชสมบัติกษัตรา
ราคาพิเศษเพียง 1,150 บาท (จากปกติ 1,390 บาท)

หนังสือชุดบรมราชาภิเษก

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน