เปิดรับ Pre-Order นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือน พ.ค.62 (ปกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562)

เปิดรับจองที่ : ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา และ เว็บไซต์ www.se-ed.com คลิก

นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือน พ.ค.62
บาร์โค้ด : 977012-536540-7
ราคาปก : 120 บาท (จองในราคาเต็ม)

กำหนดการเปิดจอง วันที่ 25 เม.ย. ถึง 10 พ.ค. 2562
กำหนดรับสินค้า : 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

============

ปกจัดทำพิเศษปั๊มฟรอยด์ บนกระดาษคราฟพิเศษ สวยงามมากๆ เล่มปกติรายเดือนมี 170 หน้า ฉบับพิเศษเพิ่มหน้าเป็น 234 หน้า

รายละเอียดเนื้อหา นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ

• ตำแหน่งผู้สืบสันตติวงศ์ และการสถาปนาสยามมกุฎราชกุมาร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี

• สรงพระมูรธาภิเษก และ น้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี

• พระที่นั่งองค์สาคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / รศ.ยุวดี ศิริ

• อ่าน “พระธรรมเทศนาบรมราชาภิเษก” ในฐานะตัวบท ว่าด้วยพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ / ทัตพล พูลสุวรรณ

• พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ศึกษาจากหลักฐานด้านวรรณคดี / ศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร

• “ปัญจราชาภิเษก” : วรรณกรรมตำราแบบแผนพิธีราชาภิเษกของสยาม เมื่อแรกสถาปนาพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, กมล การกิจเจริญ

• เทวราชมเหศวราภิคีติ / ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร

• ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. ๒๓๒๘ / บ. บุหงามาศ

• งานบรมราชาภิเษก บูรพมหากษัตริย์ไทย ประวัติศาสตร์ที่เคยขึ้นหน้า ๑ / ไกรฤกษ์ นานา

• พระราชพิธีราชาภิเษกในหลักฐานประวัติศาสตร์กัมพูชา / รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

• จ้านายฝ่ายในของจีน / ถาวร สิกขโกศล

ปีกปกหน้า

ปีกปกหลัง

เปิดรับจองที่ : ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา และ เว็บไซต์ www.se-ed.com คลิก

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน