ประมวลผลภาพงานเสวนา : เสวยราชสมบัติกษัตรา

ประมวลผลภาพงานเสวนา : เสวยราชสมบัติกษัตรา | วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562

ประมวลผลภาพงานเสวนา : #เสวยราชสมบัติกษัตรา

สำนักพิมพ์มติชน ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้จัดงานเสวนา “เสวยราชสมบัติกษัตรา” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับที่มา ความเชื่อ และคติโบราณราชประเพณี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แก่ผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมีคุณธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทย และคุณอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ บรรณาธิการหนังสือเสวยราชสมบัติกษัตรา มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ ผู้บริหารเซ็นทรัลพลาซา บางนา และนายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพบรรยากาศงานเสวนา

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน