กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 10 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 52  โดยคุณรตา เรืองยิ่งผู้จัดการ CSR Project เป็นผู้แทนมอบหนังสือ 2,419 เล่ม และชั้นวางหนังสือ ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ให้แก่ โรงเรียนวัดกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่ารวม 425,450 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียนไทยให้ได้อย่างน้อย 1 อำเภอ 1 ห้องสมุดโรงเรียน พร้อมนำทีมงานซีเอ็ด รวมพลัง ร่วมจัดห้องสมุดกับน้องๆ นักเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ ด้วยความยินดีกันและรอยยิ้ม มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ อีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการหนังสือเพื่อน้อง อีกหนึ่งภารกิจของชาวซีเอ็ดที่ทำมาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 4 เพื่อการพัฒนาความรู้ที่ยั่งยืน ตามภารกิจของซีเอ็ดที่ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน