กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 2 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รวมพลังซีเอ็ด ที่โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 2  อีกกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อน “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น” ปณิธานที่ชาวซีเอ็ด จากรุ่นสู่รุ่นที่ยึดมั่นมากว่า 33 ปี จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อการกันคัดหนังสือเกรด B ที่ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถ.กิ่งแก้ว พร้อมนำไปบริจาคและจัดห้องสมุด ให้กับ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต. ตลาดเกรียบ อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 นักเรียนประมาณ 315 คน และอาจารย์ 15 ท่าน ที่ปัจจุบันยังขาดแคลนหนังสืออยู่

คัดหนังสือเกรด B ไปบริจาค
เวลา 08.30 น.พุธที่ 27 มิถุนายน 2550 นัดรวมพลสำหรับคัดหนังสือเกรด B เช่น หนังสืออ้างอิง แบบเรียน ความรู้ทั่วไป หนังสือคอมพิวเตอร์ หนังสือสำหรับนักเรียน และครูอาจารย์ ที่ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถนนกิ่งแก้ว ภารกิจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากทีมงานคลังสินค้าทีมงานเก็บคืนสินค้า และทีมงานที่ไปร่วมแรงร่วมกันคัดสินค้า เพราะเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมายเพื่อนำหนังสือไปส่งมอบให้ห้องสมุดให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาส ได้ประโยชน์จากหนังสือเหล่านี้แล้ว จนถึงเวลา 17.00 น. ภารกิจก็บรรลุตามเป้าหมาย ในการคัดหนังสือครั้งนี้ได้มูลค่าของหนังสือที่นำไปบริจาค เป็นมูลค่ากว่าแปดแสนบาท มีสินค้าที่บริจาคทั้งหมดกว่าห้าพันรายการ

นำหนังสือไปบริจาคพร้อมจัดห้องสมุด ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.อยุธยา
เวลา 06.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ทีมงานออกเดินทางจากซีเอ็ด เพื่อไปร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ
เวลา 07.45 น.เดินทางถึงโรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.อยุธยา ทีมงานก็เริ่มทำงานทันที เพื่อเตรียมวางแผนการทำงานร่วมกับนักเรียน
เวลา 08.00 น. นักเรียนเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ วันนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีพิธีรับมอบหนังสือจากซีเอ็ด จึงให้นักเรียนมาเข้าแถวบริเวณลานกิจกรรมใต้ถุนโรงเรียน จากทุกวันที่ทำกิจกรรมเช้าด้านหน้าเสาธง หลังจากร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์เช้าแล้ว ครูตัวแทนโรงเรียนกล่าวต้อนรับพร้อมเชิญตัวแทนจากซีเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ผอ.โกวิท ดนตรีเสนาะ รับมอบหนังสือจากซีเอ็ด

ได้เวลาจัดห้องสมุดแล้ว!! 
การจัดห้องสมุดครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรับมอบ พร้อมมีส่วนร่วมจัดห้องสมุดด้วยตัวเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของห้องสมุดของโรงเรียน เริ่มจากการขนย้ายหนังสือจำนวน 80 กล่อง จากรถตู้ไปยังห้องสมุด ชั้น 2 ของอาคารเรียน โดยครูบรรณารักษ์ให้นักเรียนชาย ชั้น ม.ปลายจำนวน 20 คน มาลำเลียงกล่องหนังสือ ใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น กล่องหนังสือทั้งหมดก็ไปวางกองหน้าห้องสมุดเรียบร้อย ก่อนเริ่มการจัดหนังสือทีมงานได้มีการประชุมกับน้องๆ นักเรียน เพื่ออธิบายวิธีการทำงาน และแบ่งหน้าที่ โดยนักเรียนชายเปิดกล่องนำหนังสือออกจากกล่อง แล้วนำมาวางแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการจัดวาง ส่วนนักเรียนหญิงให้นำหนังสือที่แยกแล้วไปวางที่ชั้นหนังสือตามป้ายหมวด โดยมีทีมงานคอยให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ

จากหนังสือ 80 กล่อง กับชั้นวางหนังสือของโรงเรียนที่มีจำนวนจำกัดและมีสภาพไม่สมบูรณ์ รวมทั้งนักเรียนที่มาช่วยไม่เคยช่วยจัดห้องสมุดมาก่อน และด้วยความเป็นเด็กเมื่อเห็นหนังสือที่สนใจก็พากันนั่งเปิดอ่าน ประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวการทำงานจึงใช้เวลามากกว่าปกติ ทีมงานก็ต้องคอยแก้ไขสถานการณ์เป็นระยะๆ และแล้วการจัดห้องสมุดโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ก็เสร็จเรียบร้อยในเวลา 11.30น. ก่อนกลับ ผอ. โกวิท ดนตรีเสนาะ ก็ได้มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อีกครั้ง พร้อมรับปากว่าจะให้อาจารย์บรรณารักษ์ทำสถิติและส่งข้อมูล การอ่านหนังสือของนักเรียนมาให้ได้รับทราบด้วย เวลา 12.00 น. ทีมงานก็ได้ออกเดินทางกลับสู่ซีเอ็ด ถือเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน