Loading

wait a moment

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18 เยือนถิ่นโปงลาง…มุ่งหน้าสู่กาฬสินธุ์

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18 วันที่ 3 เมษายน 2553 หอสมุดและศูนย์การเรียนรู้วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18 เยือนถิ่นโปงลาง…มุ่งหน้าสู่กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีหลักฐานแสดงอารยธรรมเก่าแก่กว่า 1,600 ปี มีแหล่งซากไดโนเสาร์ และยังมีชื่อเสียงด้านโปงลาง บริจาคหนังสือให้ 25 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคหนังสือให้ 25 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 22,727 เล่ม มูลค่า 3.2 ล้านบาท คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร มอบหนังสือบริจาคให้กับนายอำเภอ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ประธานในพิธี และเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือของหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง และผู้อำนวยการโรงเรียนดังนี้ ร.ร.บ้านหนองช้าง, ร.ร.บ้านห้วยยาง , ร.ร.สามชัยอุดมวิทย์ ,ร.ร.ค้อจารย์วิทยา ,ร.ร.บ้านจานวิทยา ,ร.ร.หนองแซงวิทยา ,ร.ร.บ้านหนองกุงกลาง ,ร.ร.โคกกลางวิทยา ,ร.ร.บ้านท่างาม ,ร.ร.ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา ,ร.ร.โคกสำราญวิทยา ,ร.ร.บ้านกุดแห่ ,ร.ร.คำแคนราษฎร์วิทยา ,ร.ร.สามชัย ,ร.ร.โพนสวางพิทยาคม ,ร.ร.ชุมชนนามะเขือวิทยา ,ร.ร.บ้านโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา ,ร.ร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง ,ร.ร.กุฉินารายณ์ ,ร.ร.บ้านพรหมสว่าง ,ร.ร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ ,ร.ร.หนองบัวทองวิทยาเสริม ,ร.ร.บ้านกุดฝั่งแดง และร.ร.แจนแลนวิทยา 

บรรยากาศยามเช้าที่ชุมชนวิถีพุทธบ้านหนองช้าง วันเสาร์ที่ 3 เมษายน ทีมงามจิตอาสาจากแผนกการตลาด ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เดินทางมาถึงบ้านหนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนที่วัดกับบ้านอยู่บริเวณใกล้เดียวกันอยู่ติดกัน ที่นี่เป็นชุมชนปลอดอบายมุข ผู้คนในชุมชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้การต้อนรับทีมงานซีเอ็ดอย่างดีเสมือนเป็นลูกเป็นหลานของคนที่บ้านหนองช้าง

เวลารวมพลังซีเอ็ด : ประมาณ 8 โมงเช้า หลังจากอิ่มอร่อยมื้อเช้าฝีมือบรรดาแม่ๆ ของบ้านหนองช้างแล้ว เวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจ จัดหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ซึ่งที่นี่จะเป็นห้องสมุดสำหรับชุมชนของอำเภอสามชัย ห้องสมุด ถึงอากาศจะร้อนจนแสบผิว เหงื่อจะออกจนเสื้อชุ่ม เหนื่อยบ้างแต่ความเอื้ออารีที่ได้รับจากชุมชนบ้านหนองช้างนั้นช่วยให้พวกเราสุขใจ คลายร้อน หายเหนื่อยได้อย่างดีทีเดียว

พลังแห่งความศรัทธา : หอสมุดและศูนย์การเรียนรู้วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง แหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากความตั้งใจของพระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ และพระอาจารย์อำนาจ ปริปุณโณ ที่จะให้วัดและหอสมุดเป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน เป็นการสร้างฐานทางปัญญาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตลอดจนเพื่อให้วัดและหอสมุดแห่งนี้ เป็นสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อระดมความคิดของเยาวชน ชาวบ้าน และเป็นแหล่งในการค้นคว้าความรู้ของชุมชนอำเภอสามชัย อีกหนึ่งห้องสมุดที่เราชาวซีเอ็ด ได้สืบสานปณิธาน “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น”  เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านตาม โครงการหนังสือเพื่อน้อง หนึ่งในภารกิจที่ชาวซีเอ็ดทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน