10 ทักษะเอาตัวรอด ที่คนยุคนี้ต้องมี!

10 ทักษะเอาตัวรอด ที่คนยุคนี้ต้องมี!

มนุษย์งานในยุค 2020 ต้องเจอโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าเดิม เพราะนอกจากรักษาชีวิตให้รอดจาก COVID – 19  ต้องทำความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตใหม่ หรือ new normal ต่างๆแล้ว คุณยังต้องรักษาเก้าอี้ในออฟฟิศของคุณได้ไว้ให้เหนียวแน่น

ในยุคที่ตำแหน่งงานน้อยลง บริษัทมีตัวเลือกที่มากขึ้น
🔹ทักษะอะไร? ที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจที่จะเลือกคุณเข้าทำงานหรือไปต่อ
🔹ทักษะอะไร? ที่ AI ไม่สามารถทดแทนคุณได้
🔹 แล้วทักษะอะไร? ที่จะช่วยให้คุณมีที่ยืน ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กำลังจะมาถึง

จากการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.2016 ได้เปิดเผยถึง 10 ทักษะที่บุคลากรยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ควรมีไว้ดังนี้

 

1. ความสามารถแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex Problem Solving) การแก้ปัญหาด้วยมุมมองและวิธีที่หลากหลายเพื่อจัดการปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม

 

2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ใช้เหตุผลวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ

 

3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา เพิ่มทางเลือกมีทางออกในชีวิตมากขึ้น

 

4. บริหารจัดการคน (People Management) บริหารคนให้ตรงกับงาน และเติมแรงจูงใจให้สร้างผลงานได้ดีที่สุด

 

5. ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with others) การจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

 

6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) รับรู้ถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น

 

7. ทักษะการประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) ประเมินและตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

8. ทักษะมีใจรักการบริการ (Service Orientation) มีจิตอาสาและเสียสละ สามารถหาหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น

 

9. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation) สามารถลดช่องว่างทางความคิด และประสานผลประโยชน์ให้ Win-Win ได้ทั้งสองฝ่าย

 

10. ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) ใช้หลักการหลากหลายเพื่อจัดลำดับและปรับวิธีการทำงานต่างๆ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์

 

ตลอดปี 2563 นี้ ซีเอ็ดขอชวนคนทำงานทุกคนมาอัพเวลตัวเอง พลิกชิวิตแบบ Change to Shine ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง!! และนี่คือ  หนังสือที่จะช่วยพัฒนาทั้ง 10 ทักษะให้คุณเป็นบุคลากรยุคใหม่ที่โลกต้องการ อย่าลืมว่า…คนที่จะอยู่รอดได้ ไม่ใช่คนที่ฉลาด แต่เป็นคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วที่สุด

(ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ https://se-ed.com/s/c0C7)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน