ร้านหนังสือซีเอ็ด…พร้อมแล้ว! เปิดสาขาทั่วประเทศ

ร้านหนังสือซีเอ็ด…พร้อมแล้ว! เปิดสาขาทั่วประเทศ

ร้านหนังสือซีเอ็ด…พร้อมแล้ว!
เปิดสาขาทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ตามมาตรการจากภาครัฐนั้นทาง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน จึงได้มีการปิดสาขาร้านหนังสือซีเอ็ดเกือบทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวมาตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่รัฐบาลอนุมัติให้เปิดร้านสำหรับให้บริการลูกค้านั้น ทางร้านจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ในการสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อหนังสือที่ออกมาจากคลังสินค้า จนมาถึงมาตรการป้องกันสร้างความปลอดภัยที่ร้านหนังสือ พนักงาน และลูกค้าทุกท่าน

โดย นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เน้นย้ำพร้อมให้ความมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยว่า “ ที่ซีเอ็ดความปลอดภัยของลูกค้ามาก่อนเสมอ เริ่มตั้งแต่ คลังสินค้า เราได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่ชั้นหนังสือ และก่อนที่จะส่งหนังสือมาที่ร้านหรือส่งไปตามสถาบัน เราจะฆ่าเชื้ออีกครั้งครับ”

สำหรับในร้าน “ เมื่อลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการที่ร้านมั่นใจได้ยิ่งขึ้น เพราะทางเราจะมีระเบียบในการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าทำงาน พร้อมทั้งมีการแจ้งอาการผ่านทางแอปหมอชนะทุกวัน พนักงานทุกคนจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield ตลอดจนมีการเช็ดทำความสะอาดร้านทุก 1-3 ชั่วโมง ”

สำหรับลูกค้า “ลูกค้าทุกท่านจะผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิจากทางศูนย์การค้าอยู่แล้วในเบื้องต้น เมื่อมาถึงที่ร้านเราจะมีป้ายแจ้งข้อปฏิบัติตามจุดต่างๆ รวมทั้งให้ทุกท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮออล์ที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ และใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน สำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกหนังสือเรียบร้อยแล้ว ทางพนักงานจะเช็ดทำความสะอาดหนังสือทุกเล่มด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าหนังสือทุกเล่มที่มาจากร้านหนังสือซีเอ็ดปลอดเชื้อโควิด-19 แน่เนอนครับ”

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความสำคัญของสุขอนามัย และความปลอดภัยของเพื่อนสมาชิกนักอ่านทุกท่าน รวมถึงพนักงานในร้านค้าทุกคนเป็นอันดับแรก เพื่อความมั่นใจในการมาซื้อสินค้าและใช้บริการที่

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook : SE-ED Book Center

การใช้บริการร้านซีเอ็ด ในสภาวะ Social Distancing

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ
พร้อมอยู่เคียงข้างคุณและสังคมไทยเพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน