ซีเอ็ดเปิดศักราชใหม่ จัดงานใหญ่ SE-ED Academic Forum 2020

ซีเอ็ดเปิดศักราชใหม่ จัดงานใหญ่ SE-ED Academic Forum 2020

 

นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) นำทัพวิชาการจัดงานการศึกษาที่จะได้พบกับ งานสัมมนาวิชาการ “ผู้บริหารการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

งานบรรยายพิเศษ “การเรียนภาษาอังกฤษในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR” โดย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) และ “วิทยาการคำนวณ และ Coding สร้างสมรรถนะเด็กไทยสู่ Thailand 4.0” โดย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

งานนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี, หนังสือ English Program , STEM Education & Coding, ข้อสอบออนไลน์วัดความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

 

ซีเอ็ด ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิต สรรหา และนำเสนอสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้คุณครู และโรงเรียนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างเด็กไทยให้เก่งขึ้น

งาน SE-ED Academic Forum 2020 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ

 

 

กำหนดการ

งาน SE-ED Academic Forum 2020

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ

08.00 – 09.00            ลงทะเบียน

09.00 – 09.30            พิธีเปิดงาน โดย คุณเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

 

09.30 – 10.30            บรรยาย “การเรียนภาษาอังกฤษในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR” โดย ดร.อาทิตยา ปัญญา   ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)

 

10.30 – 10.45            พักรับประทานอาหารว่าง (รอบเช้า)

 

10.45 – 12.00            เสวนา “ผู้บริหารยุคใหม่กับความพร้อมในมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สู่การศึกษายุค 4.0”

ดร.อาทิตยา  ปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)

ดร.มีโชค  ทองไสว ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาวิชาการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวีรวัฒน์  กัลชาญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

 

12.00 – 13.00            รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30            บรรยาย “วิทยาการคำนวณ และ Coding สร้างสมรรถนะเด็กไทยสู่ Thailand 4.0” โดย ศาสตรจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

14.30 – 14.45            พักรับประทานอาหารว่าง (รอบบ่าย)

14.45 – 15.30            กิจกรรมร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัล / รับประกาศนียบัตร

 

บูธนิทรรการสื่อการศึกษา

  • ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สื่อเรียนรู้หลังห้องเรียน
  • หนังสือเรียนฟรี 15 ปี สพฐ. สนพ. Oxford
  • สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี
  • SE-ED e-Library
  • ข้อสอบออนไลน์วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
  • หนังสือเรียน English Program สนพ.เพอลังอิ
  • SE-ED High Performance School และ SE-ED Network School
  • SE-ED STEM / Coding

 


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน