Loading

wait a moment

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20 โรงเรียนบ้านหัวหิน ตรัง

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20 วันที่ 24 มิถุนายน 2553

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20 บริจาคหนังสือให้ 14 ห้องสมุดโรงเรียน กลุ่มวิจิตรอันดามัน อ.สิเกา จังหวัดตรัง ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5  โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริจาคหนังสือให้ 14 ห้องสมุดโรงเรียน กลุ่มวิจิตรอันดามัน อ.สิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 8,937  เล่ม มูลค่าราคาปก 1.4 ล้านบาท โดยคุณรตา ศิริพัฒนาไพบูลย์ ผู้จัดการแผนกโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Project) และทีมงานรวมพลังซีเอ็ด มอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 14 แห่ง ดังนี้ ร.ร.บ้านพรุจูด, ร.ร.สิเกาประชาผดุงวิทย์, ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร, ร.ร.บ้านห้วยไทร, ร.ร.บ้านฉางหลาง, ร.ร.บ้านดุหุน, ร.ร.บ้านกลิ้งกลอง, ร.ร.วัดไม้ฝาด, ร.ร.บ้านไสต้นวา, ร.ร.บ้านห้วยต่อ, ร.ร.บ้านผมเด็น, ร.ร.บ้านไร่ออก, ร.ร.หาดปากเมง และมอบชั้นวางพร้อมจัดห้องสมุด ร.ร.บ้านหัวหิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านหัวหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ครั้งแรกที่ภาคใต้ ทุกๆ ครั้งของการส่งมอบหนังสือบริจาคให้ที่โรงเรียน การได้ร่วมกิจกรรมช่วงเช้าหน้าเสาธงกับเด็กนักเรียนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทีมงานรวมพลังซีเอ็ด ตั้งใจเข้าร่วมทุกครั้งที่มีโอกาส

ภาพประทับใจ : ภาพที่เห็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหิน ร่วมกันร้องเพลงชาติอย่างตั้งอกตั้งใจ เปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยที่เรียกได้ว่าดังกระหึ่มไปทั้งโรงเรียน ตามด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ และการสวดดูอาร์ของนักเรียนมุสลิม นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือกับทุกช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงได้อย่างพร้อมเพรียง เป็นอีกภาพที่ทีมงานรวมพลังซีเอ็ดรับรู้ได้ถึงพลังความรักสามัคคีในความเป็นไทยของนักเรียนบ้านหัวหิน

ห้องสมุดของหนู : ทีมงานรวมพลังซีเอ็ดและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหิน ร่วมกันจัดห้องสมุดขนาด 24 ตารางเมตรที่แบ่งพืนที่ครึ่งห้องกับห้องคอมพิวเตอร์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของห้อง  ช่วยกันเนรมิตให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหัวหิน และชุมชน

ห้องสมุดที่ 20  ห้องสมุดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวหิน ระยะทางกว่า 1,800 กม. ใช้เวลาเดินทางไป-กลับกว่า 24 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ – สิเกา กับสายฝนเมืองตรังที่มาพร้อมกองทัพยุง ในที่สุดห้องสมุดเล็กๆ ของโรงเรียนบ้านหัวที่จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของน้องนักเรียนบ้านหัวหินก็พร้อมส่งมอบเปิดบริการให้ความรู้แล้ว  โครงการหนังสือเพื่อน้อง ภารกิจของการเป็นผู้แบ่งปันโอกาสแห่งการเรียนรู้ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ภารกิจของพวกเราชาวซีเอ็ด “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน