5 ข้อควรทำเตรียมพร้อมเพื่อพิชิต TCAS

5 ข้อควรทำเตรียมพร้อมเพื่อพิชิต TCAS | #DEK62 #DEK63

ก่อนที่เราจะพิชิต เราควรต้องทำความรู้กันก่อนว่า TCAS คืออะไร ?
TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561

โดยมีทั้งหมด 5 รอบ ได้แก่

 1. รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น รอบที่ 1/1 และ รอบที่ 1/2
 2. รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ
 3. รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (โดยสมัครที่ส่วนกลาง เลือกได้ 4 คณะ/สาขา)
 4. รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
 5. รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

5 ข้อควรทำเตรียมพร้อมเพื่อพิชิต TCAS

1.ค้นหาตัวเองให้เจอ
ในระบบ TCAS มีสิ่งที่เรียกว่า “เคลียริงเฮาส์” (Clearing House) ซึ่งเป็นการให้สิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 ที่เท่านั้น ซึ่งอยู่ในรอบ 1-2-3-5 โดยระบบเคลียริงเฮาส์จะอยู่หลังการคัดเลือกในแต่ละรอบ เพื่อให้น้องๆ ได้ยืนยันว่าจะเข้าศึกษาหรือไม่ ซึ่งหากน้องๆ ทำการยืนยันสิทธิ์แล้ว ในรอบต่อๆ ไปจะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกได้ จนกว่าจะขอสละสิทธิ์ (การขอสละสิทธิ์จะต้องทำก่อนที่การคัดเลือกรอบใหม่จะเกิดขึ้น หรือตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

จึงเป็นที่มาของการค้นหาตัวเองให้เจอ เพราะเคลียริงเฮาส์ เป็นช่วงเวลาที่วัดใจ ว่าน้องๆ นั้นมั่นใจจริงๆ ที่จะเข้าเรียนสาขานี้ คณะนี้ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งหากน้องๆ ยังไม่มั่นใจ แล้วมาขอสละสิทธิ์ในภายหลังทางมหาวิทยาลัยจะไม่เก็บสำรองที่นั่งไว้ให้ แล้วน้องๆ จะไม่สามารถมาย้อนเวลาเพื่อขอยกเลิกการสละสิทธิ์ได้อีกแล้ว

ในตอนนี้ยังมีเวลาลองพยายามค้นหาตัวเองให้เจอ และเลือกเส้นทางต่อไปว่าจะเข้าคณะไหน มหาวิทยาลัยไหน เพราะถ้าเรียนไปแล้ว เกิดรู้สึกไม่ใช่ ไม่ชอบ โอกาศที่จะต้องเริ่มใหม่นั้นสูงมากๆ และไม่คุ้มค่าเลยกับเวลาที่ต้องเสียไป

2.เลือกสาขาที่ใช่ เรียนคณะที่เหมาะ
หลังจากที่เราค้นหาตัวเองพบแล้ว ลำดับต่อมานั้นคือการมองหาสาขาวิชา รวมถึงคณะที่เหมาะกับตัวเรา ในขั้นตอนนี้ขอแนะนำว่าให้ทำการรวบรวมข้อมูลของคณะที่เราอยากจะเข้า พิจารณาคณะที่เราต้องการในหลายๆ มหาวิทยาลัย และดูชื่อสาขาวิชาเป็นหลัก เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยสาขาบางสาขาก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่ในคณะเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

การดูรายละเอียดหลักสูตรจากเว็บคณะของแต่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก็เป็นอีกสิ่งที่อยากจะแนะนำเช่นกัน เพราะน้องๆ จะได้รู้เลยว่าหากเราเข้าไปแล้ว เราจะได้เรียนอะไร เรียนอย่างไร ซึง่วิธีนี้จะทำให้ตัวเราคาดเดาได้ว่าเราจะเรียนไหวไหม เราจะสนุกไปกับวิชาหรือไม่ (ในบางครั้งชื่อสาขาวิชาเดียวกัน แต่หากอยู่คนละมหาสิทยาลัยก็เรียนต่างกัน ตรงจุดนี้คือจุดสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการตัดสินใจ)

แต่หากยังรู้สึกว่าไม่พอมีอีกหนึ่งวิธีนั้นคือการไปงานเปิดบ้านของคณะต่างๆ ตามมหาวิทยาลัย เพราะการที่ได้ไปสัมผัสสถานที่จริง ของจริง ได้ถามรุ่นพี่เรียนกำลังเรียนอยู่ จะทำให้น้องๆ เห็นภาพมากขึ้นกว่าเดิม และทำให้มีแรงบันดาลใจมากขึ้นด้วย

3. เตรียม Portfolio ไว้พร้อมเสมอ
น้องๆ หลายคนอาจจะรู้แล้ว หรือบางคนอาจจะไม่นั้นก็คือรอบที่ 1 นั้นเป็นระบบการรับด้วย “Portfolio” ซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเปิดรับ 2 รอบ (เฉพาะในรอบของ Portfolio) ซึ่งสำหรับรอบนี้หากน้องๆ คนไหนมี Portfolio พร้อมก็สามารถที่ไปยื่นสมัครได้เลย โดยไม่มีการสอบเข้าแต่อย่างใด โดยการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง

เนื่องด้วยไม่มีการสอบ และเป็นการรับในรอบแรก เพราะฉะนั้นหากมีการเตรียมความพร้อมของ Portfolio และเลือกคณะ เลือกสาขาวิชาไว้แล้ว น้องๆ ก็สามารถที่ไปยื่นได้อย่างมั่นใจ และไม่ได้เป็นการเสียสิทธิ์แต่อย่างใด และหากผลงานเข้าตาคณะกรรมการ น้องๆ ก็จะได้มีที่นั่งตั้งแต่ในรอบแรกเลยในทันที

ขอบคุณรูปจาก https://dekshowport.com/ (สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง Portfolio ได้)

4.จัดตารางการอ่านหนังสือ
เมื่อเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อม เราก็ต้องมีแผนสองต่อ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเข้าคณะไหน สาขาวิชาอะไร ขั้นตอนนี้อยากให้น้องๆ กลับมามองตัวเองว่า ตัวเรานั้นมัจุดอ่อนที่วืชาไหน เพราะในรอบที่ 4 คือการรับแบบ Admission โดยสามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยในรอบ Admission จะต้องใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4 อย่างโดยแบ่งเป็น GPAX 20% O-NET 30% GAT 10-50% และ PAT 0-40% (ดูตัวอย่างการคิดคะแนนได้ที่ : https://goo.gl/rEzMgV)

เนื่องด้วยยังมีการใช้คะแนนสอบต่างๆ มาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการสมัครเข้าเรียนน้องๆ จึงต้องเริ่มที่จะจัดตารางการอ่านหนังสือ ซึ่งควรจะวางแผนอ่านหนังสือให้เสร็จ 1 เดือนก่อนวันสอบ ควรฝึกทำโจทย์ และแน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถพิชิต TCAS ได้นั้นก็คือการสมัครติวตามสถานที่ต่างๆ (ซึ่งจะเป็นข้อที่ 5 ลำดับถัดไป) นั้นเอง

5.เข้าร่วมงานติว เพราะบางครั้งเคล็ดลับดีๆ มาจากงานติวนี้แหละ
เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมตัว นั้นคือการเข้าร่วมงานติวตามสถานที่ต่างๆ นั้นเอง เพราะนอกจากน้องๆ จะได้ติวพร้อมๆ กับเพื่อนมากมายแล้ว ยังมีเหล่าบรรดาอาจารย์ คุณครู หรือวิทยากรจากแขนงต่างๆ มาให้ความรู้ เทคนิคขั้นเทพ รวมถึงวิธีการพิชิตข้อสอบในทุกสนาม

มาถึงจุดๆ นี้ก็ขอแอบขายของกันสักเล็กน้อยกับงานติวของซีเอ็ด ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้…SE-ED ติวเข้ม…GAT ไทย – GAT อังกฤษ พิชิต TCAS” สนามอุบลราชธานี งานนี้น้องๆ ภาคอีสานร้องเฮแน่นอน เพราะในงานน้องๆ จะได้พบกับอ.ขลุ่ย และอ.ทีวี จูเนียร์ ติวเตอร์ชื่อดัง ที่มาพร้อมกับเทคนิคการทำข้อสอบ เคล็ดลับดีๆ รวมทั้งขนความสนุก และเสียงหัวเราะมากันอย่างเต็มอิ่ม ได้ทั้งความรู้ และความสนุกอย่างล้นหลาม

บัตรราคา 100 บาท ติวเต็มวัน พร้อมอาหารกลางวันฟรี !

การซื้อบัตร 

ซื้อที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

 • แจ้งพนักงาน “ซื้อบัตรติวซีเอ็ด อุบลราชธานี” ได้เลยครับ (รหัส 552430-000124-6 ราคา 100 บาท)
 • แจ้งข้อมูล ชื่อ และเบอร์มือถือ เพื่อออกใบเสร็จ และเป็นการเก็บเบอร์เพื่อส่ง SMS ให้ด้วย

ซื้อที่เว็บไซต์  

 • คลิกซื้อ https://se-ed.com/s/cOp7
 • ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์(ฟรีค่าธรรมเนียม) / เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น / ATM / Credit Card / iBanking / LINE PAY ฯลฯ
 • การสั่งซื้อที่สมบูรณ์ ระบบจะข้อความตอบรับไปให้ทางอีเมล์ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

วันงาน

 • น้องๆ จะได้รับ SMS เพื่อใช้ในการแสดงก่อนเข้างาน
 • การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
 • สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมมาเอง : อุปกรณ์เครื่องเขียน

***ภายในงานจะมีหนังสือราคาพิเศษให้ได้เลือกช้อปกันด้วยนะจ๊ะ

ขอขอบคุณผู้สนันสนุน ::
“งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี” ที่ทำให้น้องๆ ชาวอุบลราชธานี ซื้อบัตรได้ในราคาย่อมเยา พร้อมยังได้รับอาหารกลางวันฟรีอีก (งานนี้คุ้ม!!)

 

แผนที่เดินทางไปโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
GAT ubon
ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน