จะใช้ชีวิตอย่างไรใจของเราถึงจะห่างไกลจากความทุกข์ มาใช้ธรรมะเยียวจิตใจและให้หลักคิดในการใช้ชีวิตกัน

ชีวิตดีทันทีเมื่อมีธรรม | รายการอ่านเข้าเส้น

“ชีวิตดีทันทีเมื่อมีธรรม” หนังสือที่รวบรวมปาฐกถาธรรมของท่านปัญญานันทภิกขุ โดยท่านได้มาให้แนวทางในการประคองสติ ซึ่งมีเนื้อหาที่มุ่งหวังตักเตือนคนทุกเพศทุกวัย …อย่ารอช้าไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

ชีวิตดีทันทีเมื่อมีธรรม

IMG_7864

หนังสือที่ผู้เขียน พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ แนวทางในการประคองสติ ซึ่งมีเนื้อหาที่มุ่งหวังตักเตือนคนทุกเพศทุกวัย ว่าเหตุแห่งความเสื่อมนั้นคืออะไร และแนะนำหนทางสู่ความเจริญ คือการลด ละ เลิกวิถีชีวิตที่จะนำไปสู่ทางเสื่อม ดังเช่นข้อเตือนสติในบท “อยู่อย่างทาส ไม่ได้อยู่อย่างไท” ซึ่งท่านปัญญานันทภิกขุ ให้ความกระจ่างไว้ว่า การอยู่อย่างทาสในที่นี้ก็คือ การตกเป็นทาสทางอารมณ์ เป็นทาสของกิเลส

IMG_7865

แต่หากเราไม่ไหลไปตามอารมณ์ เราก็จะเป็นไทแก่ตัว มีอำนาจในตัว อะไรมันก็จะดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้น การมาวัดก็เปรียบกับการมารับแบบฝึกหัดเอาไปปฏิบัติ เช่น เรามารับศีลก็เอาศีลไปปฏิบัติ รับหลักธรรมก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มันดีขึ้น ไม่ให้ซ้ำอยู่กับที่ ถ้าทำชั่วซ้ำๆ เราก็ไม่ไปไหน ไม่ก้าวหน้า แล้วจะได้รับผลเป็นทุกข์ เป็นความเดือดร้อน…ในเล่มยังมีหลักคิด หลักปฏิบัติมาให้เราทั้งหลายได้นำไปยึดเป็นหลักธรรมประจำใจอีกหลายข้อ เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขในทุกๆ วันค่ะ

สั่งซื้อหนังสือหรือค้นหาสาขาที่มีจำหน่าย คลิก

โปรโมชั่นสำหรับช้อปแบบคุ้มค่า คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน