Pre-Order หนังสือ การประเมินมูลค่าหุ้น (The little Book of Valuation)

1040x1040 port

การประเมินมูลค่าหุ้น (The little Book of Valuation) | สินค้า Pre-Order

Pre-Order หนังสือ การประเมินมูลค่าหุ้น (The little Book of Valuation)

“การประเมินมูลค่าหุ้น : The Little Book of Valuation” เล่มนี้ จะบอกคุณถึงวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) หรือ DCF และวิธีการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ (Relative Valuation) โดยจะแบ่งหุ้นออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

 1. บริษัทเริ่มเติบโต
 2. บริษัทเติบโต
 3. บริษัทเติบโตเต็มที่
 4. บริษัทถดถอย
 5. บริษัทบริการทางการเงิน
 6. บริษัทวัฏจักรและบริษัทสินค้าโภคภัณฑ์
 7. บริษัทที่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

“ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้คุณได้รู้มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น และคุณจะไม่เป็นนักลงทุนที่ตาบอดอีกต่อไป”

9786168085011l

เงื่อนไขการสั่งจอง หนังสือ การประเมินมูลค่าหุ้น (The little Book of Valuation)

 • วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2561
 • รับหนังสือตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 • ราคาพิเศษ 215 บาท เท่านั้น (ราคาปกติ 238 บาท)
 • Pre-Order ได้แล้วที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา หรือ สั่งออนไลน์ คลิกเลย

กรณี Pre-Order ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.se-ed.com

 • ระยะเวลาการได้รับสินค้า ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่ท่านเลือก
 • กรณีที่ท่านสั่งจองพร้อมกับสั่งซื้อสินค้าอื่นๆ ให้ท่านเลือกแยกส่งสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้าที่มีก่อน หรือแยกซื้อรายการอื่นภายหลัง
 • การสั่งจองสินค้าจะสมบูรณ์ เมื่อทางเราได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อท่านทำการสั่งจองและชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งจอง

ดูสินค้า Pre-Order อื่นๆ คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน