Loading

wait a moment

พลังใจให้ลูกเสริมได้…ง่ายนิดเดียว

พลังใจให้ลูกเสริมได้…ง่ายนิดเดียว

พลังใจให้ลูกเสริมได้…ง่ายนิดเดียว

เด็กที่มีพลังใจดีจะรู้สึกและเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความพยายามริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ มีความสนใจอยากมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง สังคม และคนรอบข้าง  แต่หากเด็กคนไหนหมดกำลังใจ หรือถูกบั่นทอนกำลังใจจะมองเห็นคุณค่าของตนเองลดลงและไม่อยากมีส่วนร่วมใดๆกับใคร  ทำให้ไม่กล้าแสดงออก สิ่งนี้อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่บางคนคิดว่า จำเป็นต้องคอยพูดย้ำซ้ำในเรื่องข้อผิดพลาด เพื่อให้ลูกปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นหรือไม่ทำผิดซ้ำอีก แต่พฤติกรรมเช่นนี้ มันเป็นการบั่นทอนกำลังใจลูกของคุณได้อย่างไม่รู้ตัว  ดังนั้น หากลูกมีข้อผิดพลาด อาจใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้น เพื่อสอนให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และเข้าใจว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ อีกทั้งสามารถแก้ไขได้อีกด้วย

วิธีดีๆในการเสริมสร้างพลังใจ กำลังใจที่ดีๆสำหรับลูกน้อยมากฝากกัน

ขั้นแรก : ลองมองข้ามความผิดพลาดที่ลูกเคยทำในอดีต ไม่นำมาตรอกย้ำให้เด็กเสียใจซ้ำๆบ่อยๆ

ขั้นที่ 2 : คิดถึงสิ่งที่ลูกสามารถทำได้และส่งเสริมให้เค้าเห็นความสามารถในตนเอง

ขั้นที่ 3 : พูดชื่นชมลูกบ่อยๆ ให้ลูกเกิดความภูมิใจ และอยากทำสิ่งๆนั้นไปเรื่อย

ขั้นที่ 4 : สังเกตในความพยายามของลูก สิ่งที่เขากำลังกระทำติดขัดตรงไหน มีอาการท้อเกิดขึ้นไหม หากมีคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดปลอบใจและให้กำลังใจ ให้ลูกได้เห็นจุดหมายและเป้าหมาย

ขั้นสุดท้าย : การแสดงความรัก ความเอาใจใส่และเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ลูกของคุณได้

นอกจากนี้ สามารถใช้ท่าทางและคำพูดในการแสดงออกซึ่งความรักและการให้กำลังใจลูก ด้วยการกอด ส่งยิ้ม นั่งใกล้ๆ รับฟังลูกโดยไม่ขัดจังหวะ รวมทั้งใช้คำพูดที่ช่วยเสริมพลังใจ ที่ดี เช่น “ขอบใจจ้ะ ลูกช่วยแม่ได้มากทีเดียว เก่งมากจ๊ะ” หรือ “พ่อเห็นความตั้งใจของลูก และแม่เชื่อในการตัดสินใจของลูกด้วย” วิธีเสริมพลังใจง่ายๆเพียงเท่านี้หละ เชื่อว่าลูกรักของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะมีกำลังใจและเชื่อมั่นในตนเองได้อย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน