เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น” โดย ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

“โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น” โดย ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล | วันที่ 20 ตุลาคม 2562

เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา

“โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น”

โดย ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

เสวนาเรื่องเศรษฐกิจ ประเด็นใกล้ตัว ในประเทศ ต่างประเทศ จากประสบการณ์ ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล รวมถึงประเด็นอื่นๆ เช่น สังคม สุขภาพ เทคโนโลยี ธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ บทความส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนสังเกตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมบันทึกข้อคิดเห็นส่วนตัว ดังนั้นแต่ละบทความจึงผสานด้วยข้อเท็จจริงและมุมมองต่างๆ ของผู้เขียนต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้ประโยชน์ในการนำไปใช้รับมือกับโลกปัจจุบันที่ท้าทาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วดียิ่งขึ้น

วิทยากรโดย : ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล นักเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ และอาจารย์พิเศษคณะพาณิชย์ฯ มธ. และ ผู้บริหารของ ABSMEDiQ Wellness Center คลินิคสุขภาพ

พิเศษ : พบกับแขกรับเชิญเข้าร่วมเสวนา อาทิ คุณแพรวพรรณ เจ้าของเพจ หมาน้อยไรเฟิล The Wheel Labrador

วันที่ 20 ตุลาคม 2562

เวลา : 14.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ร้านซีเอ็ด เซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น 3 

คลิกลงทะเบียน

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน