Loading

wait a moment

KTC × SE-ED ร่วมสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

KTC × SE-ED ร่วมสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

“KTC” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายธีรพจน์ โชคอนันตัง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร–ธุรกิจบัตรเครดิต ร่วมกับพันธมิตรร้านหนังสือ “SE-ED” หรือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร จัดกิจกรรม “ปันการอ่าน…สานการให้” ณ โรงเรียนแจ่มจันทร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน