บอกเล่าเรื่องราว 9 แผ่นดิน ณ เวลาเปลี่ยนผ่านรัชกาล สถานการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์สำคัญอันน่าจดจำพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ นี่คือสิ่งที่คนไทยควรรับรู้

เมื่อถึงกาล ผลัดแผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ | รายการอ่านเข้าเส้น

ประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งที่คนไทยควรรับรู้ ที่หนังสือ เมื่อถึงกาลผลัดแผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้บันทึกไว้ ผลัดแผ่นดิน หมายถึง ช่วงเวลาเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน คือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติ…อย่ารอช้าไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

เมื่อถึงกาล ผลัดแผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

IMG_0182

หนังสือที่ผู้เขียน ก.เมฆสวัสดิ์ ตั้งใจอยากใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ ประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งที่คนไทยควรรับรู้ ที่หนังสือ เมื่อถึงกาลผลัดแผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้บันทึกไว้ ผลัดแผ่นดิน หมายถึง ช่วงเวลาเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน คือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติ ซึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การผลัดแผ่นดินแทบทุกครั้งมีความสงบเรียบร้อยดี มีเพียงบางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งบ้าง และมีเพียงครั้งเดียวที่ต้องเสียเลือดเนื้อ ซึ่งก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านจากรัชกาลที่ 1 สู่รัชกาลที่ 2 เท่านั้น

IMG_9970

แม้จะมีความเรียบร้อยดี แต่การผลัดแผ่นดินแต่ละครั้งล้วนมีเงื่อนไขที่พ่วงมาด้วยเสมอซึ่ง เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้การผลัดแผ่นดินแต่ละครั้งมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าผู้ใดจะได้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงผลัดแผ่นดินรวม 8 ครั้ง และความเป็นไปเป็นมาของ 9 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบว่าพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงสถาพรให้แก่ชาติไทยอย่างไร พร้อมเหตุการณ์สำคัญอันน่าจดจำ และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆของแต่ละพระองค์ อ่านเล่มนี้แล้วคุณจะซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ที่ทุกพระองค์ทรงทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาทุกยุคทุกสมัยค่ะ

สั่งซื้อหนังสือหรือค้นหาสาขาที่มีจำหน่าย คลิก

โปรโมชั่นสำหรับช้อปแบบคุ้มค่า คลิก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน