Loading

wait a moment

ตัวอย่างรูปภาพการซ่อมหนังสือประเภทปกอ่อน

ตัวอย่างรูปภาพการซ่อมหนังสือประเภทปกอ่อน

ตัวอย่างรูปภาพการซ่อมใบหุ้มปก (Book Jacket) รูปภาพก่อนและหลังตัดขอบหนังสือ คลิก 

ตัวอย่างรูปภาพการซ่อมหนังสือประเภทปกแข็ง ทำปกแข็งเป็นสันโค้ง และพิมพ์ตัวอักษรสีหน้าปกหรือสันปก คลิก

รายละเอียดการวัดขนาดหนังสือ และราคา คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน