ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ ตอน หนูน้อยเจ้าเวหา ด้วยอากาศยาน Drone Flight 5

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ ตอน Drone Flight 5 หนูน้อยเจ้าเวหาด้วยอากาศยานโดรน | ค่ายซีเอ็ด

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ กลับมาแล้วตามเสียงเรียกร้อง ตอน หนูน้อยเจ้าเวหา ด้วยอากาศยาน Drone Flight 5

วันจัดค่าย : วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561

สถานที่จัดค่าย : วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

ผู้เข้าร่วม : เด็กที่มีอายุระหว่าง 8 – 15 ปี

สมัครร่วมค่าย : ร้านซีเอ็ดทุกสาขา และ www.se-ed.com

ค่าสมัคร : 9,900 บาท พิเศษสำหรับผู้สมัครก่อน 30 ก.ย. 61 เหลือเพียง 7,900 บาท พร้อมรับ Drone และเครื่องบินพลังยาง ฟรี

ค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การบินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่น้อง ๆ จะได้ลงมือประกอบชุดเครื่องบินพลังยางเพื่อทำความคุ้นเคยกับหลักอากาศพลศาสตร์ ก่อนจะลงมือหัดบังคับเครื่องบินโดรนของตัวเองทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้สาขานี้ ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาตัวเองกลายเป็นนักบินหรือวิศวกรการบินต่อไป ทั้งยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การบิน และพัฒนาการของกองทัพอากาศไทย

“ประโยชน์ที่จะได้รับ”
เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การบินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่น้อง ๆ จะได้ลงมือประกอบชุดเครื่องบินพลังยางเพื่อทำความคุ้นเคยกับหลักอากาศพลศาสตร์ ก่อนจะลงมือหัดบังคับเครื่องบินโดรนของตัวเองทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้สาขานี้ ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาตัวเองกลายเป็นนักบินหรือวิศวกรการบินต่อไป ทั้งยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การบิน และพัฒนาการของกองทัพอากาศไทย

น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพิชิตอุปสรรคที่ท้าทาย ผ่านกิจกรรมเกมแปลกใหม่ที่แฝงความรู้ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

กิจกรรมหลัก
– เรียนรู้วิทยาศาสตร์การบิน
– เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน และการคิดค้นเครื่องบิน จนถึงการพัฒนาอากาศยานรุ่นใหม่ ๆ รวมทั้งศึกษาหลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่บนท้องฟ้าได้

“ประกอบและทดสอบเครื่องร่อน และเครื่องบินพลังยาง”
น้องๆ จะได้สร้างเครื่องบินกระดาษที่บินร่อนได้ไกลและนานตามภารกิจ ตามด้วยการประกอบเครื่องบินพลังยาง ที่บินได้เป็นระยะทางไกล โดยใช้พลังงานศักย์ในยางมาหมุนใบพัด น้อง ๆ ต้องเข้าใจหลักการของศูนย์ถ่วง การปรับแต่งเครื่องบินให้บินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ฝึกบินอากาศยาน Drone”
น้องๆ จะได้ฝึกบังคับ ควบคุม Drone ของตัวเอง ให้บินเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และลอยตัวนิ่งอยู่ในอากาศ ภายใต้การดูแลของวิทยากรและพี้เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้กฎ ระเบียบ และมารยาทในการใช้งาน Drone อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

กิจกรรมเสริม
“วิทยาศาสตร์สัญจร” สัมผัสเครื่องบินแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านการบิน

“โปรเจ็กต์เอกซ์” กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่กำหนดให้

“อัศวินรัตติกาล” พบกับฐานยามค่ำคืนที่แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง

“นันทนาการ” เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังทำให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

ค่าสมัคร : 9,900 บาท
พิเศษสำหรับผู้สมัครก่อน 31 ก.ย. 61 เหลือเพียง 7,900 บาท พร้อมรับ Drone และเครื่องบินพลังยาง ฟรี

รายละเอียดการสมัคร คลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086-971-8900 หรือ www.ikidsweb.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน