EdTeX 2018 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


EdTeX 2018 | วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

EdTeX 2018 หวังพลิกโฉมการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมพร้อมจับคู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นีโอฯ เตรียมจัด EdTex 2018 นิทรรศการเทคโนโลยีด้านการศึกษาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เน้นโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 โซน “สมาร์ท คลาสรูม – อี เลินนิ่ง – สมาร์ท ซิสเต็ม” หวังจุดประกายวงการการศึกษาไทยใช้นวัตกรรม และการสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน” พร้อมจัดเวทีเจรจาจับคู่ธูรกิจแก่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการศึกษาไทย-กัมพูชา หวังปูทางผู้ประกอบการไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

นายสืบพงษ์  สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ  บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ในฐานะผู้จัดงาน EdTex 2018 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ และผู้ประกอบการที่จะมาจัดแสดงภายในงานมีความพร้อมและมั่นใจว่า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนวงการการศึกษาไทยในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการเรียนการสอนในยุค “Education 4.0” ที่ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าและต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษา ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

 

EdTeX

 

ปี 2560 ที่ผ่านมา นีโอฯ ได้จัดงาน EdTeX 2017 ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมงาน อาทิ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จึงนำมาสู่การจัดงานในปีที่ 2 หรือ EdTeX 2018 เราจึงตั้งใจจัดงานในครั้งนี้เป็นพิเศษ ทั้งการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจและทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดแสดงในโซนต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการบริหารการศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 โซนได้แก่

โซนที่ 1 Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  เช่น Virtual Reality Education, IT Device, Robot, Game, Tablet, Recording Equipment

โซนที่ 2 E-Learning หรือการเรียนรู้ผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย Website, Application, E-Book, Online learning, Curriculum Online, Online content, Visual& Audio equipment

โซนที่ 3 Smart System หรือโซนระบบอัจฉริยะทางการศึกษา ประกอบด้วย Evaluation System, Cloud, Database server, Infa, Learning Analytic System, Learning Management System, Learning Solution system, Broadcasting Solution System 

โซนที่ 4 Skill & Development หรือโซนการพัฒนาทักษะ ประกอบด้วย คอร์สฝึกอบรมด้านต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ การออกแบบ 3 มิติ และโปรแกรมการทดสอบทางการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาหลายหัวข้อภายใต้แนวคิดหลักคือ “Digital Technology for teaching language and STEM” หรือ เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนทางภาษาและสะเต็ม อาทิ

  • หัวข้อ สร้างครูให้ทันสมัย เพื่อเด็กไทยในอนาคต โดยคุณอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย
  • หัวข้อ TPCK การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ทันสมัยให้เหมาะกับวิชาเรียน รศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เตชะตุปต์เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำและแชร์ประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด บรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation in Education – Thailand 4.0”  และ ดร.มีชัย วีระไวทยะ บรรยายในหัวข้อ “Partnership school in Thailand 4.0 – Innovation of school administration”

“ เรามั่นใจว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน หน่วยงานต่างๆ ได้เปิดโลกทัศน์ และนำความรู้จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและปรับใช้ในระบบองค์กร เพื่อจุดมุ่งเดียวคือ พัฒนาการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานที่ดีอย่างยั่งยืน ” นายศักดิ์ชัยกล่าว

นอกจากนี้ การจัดงาน EdTeX 2018 จะเป็นเวทีในการสร้างและขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านการศึกษาจากประเทศกัมพูชา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม EdTeX Business Matching and Networking Thailand-Cambodiaได้ทางเว็บไซต์ http://www.edtex-expo.com ซึ่งการเจรจาจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 (วันที่สองของการจัดงาน) ตั้งแต่เวลา 9.30 – 10.30 น.ณ ฮอลล์เอศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตู 3)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี คลิก
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ คลิก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน