โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560 (จำนวน 40 โรงเรียน)

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560

“โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน

โดยใน เดือนสิงหาคม 2560 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 40 แห่ง ดังนี้

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่
1 บ้านห้วยม้าลอย สุพรรณบุรี ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
2 วัดสิงห์ทอง นนทบุรี ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
3 วัดเวฬุวนาราม ชลบุรี ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
4 วัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) นครปฐม ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
5 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ ชัยนาท ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
6 เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
7 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ปัตตานี ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
8 บ้านไสเลียบ พัทลุง ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
9 บ้านในสอย แม่ฮ่องสอน ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
10 บ้านนาปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
11 เทศบาล1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) นครปฐม ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
12 คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
13 ทวารวดี นครปฐม ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
14 หนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) นครปฐม ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
15 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) อุดรธานี ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
16 ดอนสนวน กาฬสินธุ์ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
17 บ้านซับตะเคียน นครราชสีมา ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
18 บ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) นครราชสีมา ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
19 วัดป่าข่อยใต้ เชียงใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
20 สายใยรักวิทยา น่าน ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
21 วัดหนองออน เชียงใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
22 วัดนาเม็ง เชียงใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
23 ภูดินวิทยา เชียงใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
24 วัดเสนาณรงค์ ตราด ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
25 วัดพนมพริก ตราด ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
26 วัดเสนาณรงค์ ตราด ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
27 วัดพนมพริก ตราด ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด
28 บ้านทุ่งคมบาง สงขลา บิ๊กซี หาดใหญ่
29 วัดสิทธิโชค ตรัง สิริบรรณ ตรัง
30 บ้านหัวแม่โถ แม่ฮ่องสอน โลตัส เชียงคำ พะเยา
31 บ้านแสงเมืองแคน ศรีสะเกษ บิ๊กซี ศรีสะเกษ
32 บ้านวังมะค่า กำแพงเพชร บิ๊กซี กำแพงเพชร
33 บ้านนาหนุน 1 น่าน โลตัส ปัว น่าน
34 บ้านหนองแวง บึงกาฬ โลตัส บึงกาฬ
35 หมู่บ้านป่าไม้ มุกดาหาร บิ๊กซี มุกดาหาร
36 ศึกษาลัย พิษณุโลก โลตัส ท่าทอง พิษณุโลก
37 บ้านโคกพยอม สงขลา โลตัส จะนะ สงขลา
38 เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 2
39 บ้านสระแจง นครราชสีมา Terminal 21 นครราชสีมา
40 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี พะเยา เจริญภัณฑ์ พะเยา

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม : csr@se-ed.com 

ติดตามการแจ้งรายชื่อรร.ส่งมอบ  (゚ー゚)❤  FB fanpage: ปลูกความรู้ se-ed csr

โครงการหนังสือเพื่อน้องทั้งหมด คลิก


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน