ซีเอ็ด และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ ธกส. มอบหนังสือให้กับโรงเรียนทั่วไทย

ซีเอ็ด และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ ธกส. มอบหนังสือให้กับโรงเรียนทั่วไทยกว่า 10 ล้านบาท | วันที่ 7 มี.ค. 66

ซีเอ็ด และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ ธกส.
มอบหนังสือให้กับโรงเรียนทั่วไทยกว่า 10 ล้านบาท

วันนี้ (7 มี.ค.66) นายนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้บริหาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) และ กรรมการมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ นางธนวรรณ เกิดสำอางค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนส่งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาในโครงการ “โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส” จำนวน 624 โรงเรียน มูลค่า 10.3 ล้านบาท

โดยมี นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) เป็นตัวแทนรับมอบ และได้นำเยี่ยมชมโครงการ ณ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

โครงการโรงเรียนธนาคาร ธกส. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ซีเอ็ด และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่ถือเป็นภารกิจหลักของเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน เน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการงานอาชีพ พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน