“ซีเอ็ด”มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับ องค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(เรียงจากซ้ายไปขวา) ณัฐกาญจน์ ขันธีศรี, อภิญญา อ่อนจริง, อัจฉราภรณ์ กนกอุดม,
ธนภัทร วงษ์ประเสริฐ, รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล, พุฒิพงศ์ สุกใส, ไพศาล มิ่งขำและแทน เฉลยไตร

(วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 /กรุงเทพฯ) “ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางซีเอ็ดได้ทำการเปิดสาขาใหม่ล่าสุด “ร้านซีเอ็ด สาขาเซ็นทรัลอยุธยา” และเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในชุมชนที่ซีเอ็ดได้เปิดให้บริการ จึงได้จัดให้มีการมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและองค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยทางคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัล อยุธยา เป็นผู้มอบบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีตัวแทนได้ให้เกียรติร่วมรับมอบดังนี้ คุณอัจฉราภรณ์  กนกอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด, คุณอภิญญา อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่, คุณแทน เฉลยไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี), คุณณัฐกาญจน์  ขันธีศรี ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันตรา, คุณพุฒิพงศ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและคุณไพศาล มิ่งขำ นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา โดยซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักอ่านทุกท่านตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่” 

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook : SE-ED Book Center

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน