“ซีเอ็ด” เปิดคลังมอบหนังสือ “โครงการ Love To Read”

คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ได้มอบหนังสือบริจาคโดยได้รับเกียรติจาก อ.พญ.พรชนก วันทนากร อาจารย์กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม เป็นตัวแทนรับมอบจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 / กรุงเทพฯ) “ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยกับโครงการ Love To Read” โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและให้ความสำคัญกับพัฒนาการทางด้านการอ่าน ซึ่งถือเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในด้านการพัฒนาการสมองที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อการการเรียนรู้ ดำเนินการโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางซีเอ็ดได้มีการจัดงาน “เปิดคลังพังกระบะ SE-ED Warehouse Sale”

ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถนนเทพรัตน กม.21 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมรักการอ่านให้กับหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรบริเวณพื้นที่โดยรอบของบริษัทฯ ตามเจตนารมณ์การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางซีเอ็ดเปิดคลังมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับ “โครงการ Love To Read” โดยคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ได้มอบหนังสือบริจาครวมมูลค่า 1,165,317 บาท

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.พญ.พรชนก วันทนากร อาจารย์กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม เป็นตัวแทนรับมอบจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วย คุณวิชญ์ จันทร์คำ และคุณมิญช อุรานุกูล จากโครงการชุมชนรักการอ่านต้นแบบ Love to Read โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ไปพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวให้มีความสัมพันธ์อันดีงามตลอดจนการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่เด็ก

สร้างรากฐานอันมั่นคงให้กับคนในชุมชนและพัฒนาคนให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

โดยซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน