“ซีเอ็ด” จัดใหญ่…งานสัมมนาวิชาการแบบออนไลน์ SE-ED Academic Forum 2021

“ซีเอ็ด” จัดใหญ่…งานสัมมนาวิชาการแบบออนไลน์ SE-ED Academic Forum 2021 | 13 พ.ย. 64 

[แถวบนจากซ้าย] รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล, ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์, ดร.อาทิตยา ปัญญา [แถวล่างจากซ้าย] ปิยนนท์ มุมานะจิตต์,กัญภิกา วังเปรมและGillian Lew (จิลเลี่ยน ลิว)

“ซีเอ็ด” ร้านหนังสือที่ตอบโจทย์คนรักหนังสือได้อย่างครบเครื่องมายาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยตลอดจนเป็นผู้นำสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาได้จัดงาน “SE-ED Academic Forum 2021” ในรูปแบบงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นำทีมโดยคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเป้าหมายมุ่งความสำคัญ เน้นส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ CEFR กับการประเมิน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ให้สามารถตอบรับกับกระแสแนวทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก…ทั้งนี้การจัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับจากทางคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอย่างดีเยี่ยม โดยมียอดการลงทะเบียนจากผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทั่วประเทศมากกว่า 5,000 ราย

ซึ่งในช่วงเช้า ได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่อง “ก้าวย่างการศึกษาไทย กับ หลักสูตรฐานสมรรถนะในยุค New Normal” จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)

นอกจากนี้ทางบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับเกียรติจากสำนักพิมพ์ที่ผลิตสื่อคุณภาพและให้บริการทางด้านการศึกษาระดับโลก อย่าง Oxford University Press มาร่วมเสวนา พร้อมวิทยากรรับเชิญพิเศษอีก 6 ท่าน ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกัน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่หลักฐานสมรรถนะ ในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ”


สำหรับในช่วงบ่ายเริ่มต้นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ทุกคนควรทราบ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ท่าน ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้และแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กำหนด

โดยเรายังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านห้องเรียนดิจิทัล” โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากอาจารย์ปิยนนท์ มุมานะจิตต์ หนึ่งในทีม Teacher Trainer บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้ซีเอ็ดฯ ยังได้รับความร่วมมือ จากทางบริษัทชั้นนำทางด้านการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ อย่าง GRIP EDUTECH มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Understanding Student Differences and Incorporating Growth Mindset to Improve Classroom Teachings” พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้สำหรับคุณครูผู้สอน สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่แม่นยำในการวิเคราะห์และประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการต่อยอดการเรียนการสอนสำหรับอนาคตได้อีกด้วย…นอกจากการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย


ซีเอ็ดฯ ยังคงพัฒนา มุ่งมั่นที่จะผลิต พร้อมสรรหานำเสนอสื่อการเรียนการสอนตลอดจนนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน คุณครูและโรงเรียน ได้นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต ติดตามข่าวสารและสิทธิพิเศษกิจกรรมดีๆ จากซีเอ็ดและพันธมิตรได้ที่ SE-ED Application หรือที่ www.se-ed.com และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของซีเอ็ด

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน