Loading

wait a moment

วิธีการรับมอบหนังสือบริจาค : โครงการหนังสือเพื่อน้อง

สำหรับโรงเรียนที่มีรายชื่่อได้รับมอบหนังสือบริจาค : โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

1) ผู้มารับมอบ : ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มารับมอบ

2) สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่มารับมอบ

  • เลขที่หนังสือออก (จำนวน 1 เลข) สำหรับนำมาลงในหนังสือขอบคุณที่ซีเอ็ดได้เตรียมให้แล้ว (ลงวันที่ได้รับการนัดหมาย)
  • นำเอาตราประทับโรงเรียนมาด้วย
  • หากสะดวกสามารถนำตัวแทนน้องๆ นักเรียนมาร่วมรับมอบ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันมารับมอบ

3) นำเอาตราประทับโรงเรียนมาด้วย

4) รับที่ไหน : ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาที่ทางโรงเรียนได้ระบุไว้ตอนที่เสนอชื่อขอรับบริจาค

5) รับได้เมื่อไหร่ : เมื่อได้รับการติดต่อนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (สาขาที่รร.ได้ระบุไว้)

6) หากยังมีข้อสงสัย : สามารถสอบถามได้ทาง inbox (ระบุชื่อ รร.-ชื่อคุณครูที่ประสาน)


FAQ : วัตถุประสงค์การสมัครและกรอกข้อมูลโรงเรียน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน