ซีเอ็ดเปิดศักราชใหม่ จัดงานใหญ่ SE-ED Academic Forum 2020

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) นำทัพวิชาการจัดงานการศึกษาที่จะได้พบกับ งานสัมมนาวิชาการ “ผู้บริหารการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0”

โดยในช่วงเช้า มีงานบรรยายพิเศษ “การเรียนภาษาอังกฤษในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR” โดย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) และช่วงบ่ายบรรยายพิเศษ “วิทยาการคำนวณ และ Coding สร้างสมรรถนะเด็กไทยสู่ Thailand 4.0” โดย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

ภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน, หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี, หนังสือ English Program สนพ.เพอลังอิ, หนังสือหลักสูตรเรียนฟรี 15 ปี สพฐ. โดย Oxford University Press , STEM Education & Coding, การทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR , ห้องสมุด e-Library, การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม English Mate

 

ซีเอ็ด ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิต สรรหา และนำเสนอสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้คุณครู และโรงเรียนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างให้เด็กไทยเก่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน