ลูกค้าซีเอ็ดเตรียมรับโชค ซื้อครบ 1,200 บาท รับฟรี สมุดโน๊ตโชคดี

ลูกค้าซีเอ็ดเตรียมรับโชค ซื้อครบ 1,200 บาท รับฟรี สมุดโน๊ตโชคดี | ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ม.ค. 63

ลูกค้าซีเอ็ดเตรียมรับโชค

ซื้อครบ 1,200 บาท รับฟรี สมุดโน๊ตโชคดี

  • ซื้อสินค้าภายในร้านซีเอ็ด ครบทุกๆ 1,200 บาท รับฟรีทันที สมุดโน๊ตโชคดี
  • *จำกัดไม่เกิน 5 เล่ม ต่อ 1 บิลใบเสร็จ
  • ร้านซีเอ็ดทุกสาขา
  • ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม พ.ศ.2563 หรือจนกว่าของจะหมด
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้มราบล่วงหน้า

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน