READ A THON By SE-ED ปรากฏการณ์แข่งขันอ่านหนังสือ แบบมาราธอนครั้งแรกของไทย

READ A THON By SE-ED | สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ – 29 พ.ย. 62 ลงสนาม 30 พ.ย. 62

READ A THON By SE-ED

ปรากฏการณ์แข่งขันอ่านหนังสือ

แบบมาราธอนครั้งแรกของไทย

SE-ED ชวนทุกท่านมาร่วมแข่งอ่านหนังสือแบบ ข้ามวัน ข้ามคืน อ่านเที่ยงวันยันเที่ยงคืน เพื่อลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น แบบยกทีม พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 • รับสมัครแข่งขันแบบทีม ทีมละ 5 คน 
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 พ.ย. 62 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมดาวโหลดเอกสารใบสมัคร คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขัน
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ทำตามกติกาอย่างครบถ้วนเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

*เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 31 มี.ค. 63

สมัครได้เลย : คลิก


กติกาการแข่งขัน Read A Thon By SE-ED ครั้งที่ 1

คุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน

 • อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคติดต่อ
 • ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้มีโรคประจำตัวหรืออาการดังต่อไปนี้เข้าร่วมการแข่งขัน
  • โรคความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด หรือ ลิ้นหัวใจรั่ว
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและกลุ่มโรคหัวใจอื่นๆ
  • โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติ
  • โรคความดันโลหิต
  • โรคไมเกรน
  • โรคหอบหืด
  • โรคติดต่ออย่างร้ายแรง
  • โรคตาใดๆ ที่ห้ามการใช้สายตาเป็นเวลานาน
  • โรคอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดภาวะเฉียบพลันจากการพักผ่อนน้อย
 • ผู้สมัครมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดงานทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร มายังผู้จัดงาน ที่เวสต์เกตฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 00 – 10.30 น. ก่อนเริ่มการแข่งขัน
 • ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ :
  • ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดงานจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
  • การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  • การล่าช้าของการแข่งขัน
  • ค่าจอดรถ, ค่าเดินทาง และค่าที่พักของผู้เข้าแข่งขัน (หากผู้สมัครนำรถมาจอดระหว่างการแข่งขันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน รวมถึงขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร
 • ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบความผิดพลาดจากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEMS) ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้การสมัครรวมถึงข้อมูลในการสมัครผิดพลาด ซึ่งก่อให้เกิดการเสียสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งผู้สมัครตกลงยินยอมให้นำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง สถิติการแข่งขันเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้สมัครอีกแต่อย่างใด
 • ผู้สมัครรับทราบว่าคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้ง หรือ อุทธรณ์ใดๆ ได้ และไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการตัดสินดังกล่าวแต่อย่างใด
 • ผู้เข้าแข่งขันห้ามใช้ยา สารกระตุ้น หรือเครื่องดื่มชูกำลังใดๆ ยกเว้นกาแฟพร้อมดื่ม หรือของว่างที่ผู้จัดงานจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ผู้เข้าแข่งขันในปริมาณที่กำหนด

กติกา และการพัก

 1. การแข่งขันอ่านหนังสือเป็นทีมแบบต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุด โดยแข่งขันแบบทีม ทีมละ 5 คน
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอ่านหนังสือตามรายการที่ทีมงานกำหนดไว้ให้ เมื่ออ่านจบให้ผู้เข้าแข่งขันยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนหนังสือ และบันทึกเวลาในการอ่าน
 3. พักเบรกย่อย 15 นาที เพื่อให้ทำธุระส่วนตัว (มีการแจ้งเตือนก่อนหมดเวลาเบรก 3 นาที)
 4. พักเบรกใหญ่ 30 นาที เพื่อรับประทานอาหาร (มีการแจ้งเตือนก่อนหมดเวลาเบรก 3 นาที)
 5. ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าพื้นที่ภายในเวลา 3 นาที ที่มีแจ้งเตือนก่อนหมดเวลาเบรก (หากเข้าพื้นที่แข่งขันไม่ทัน ปรับแพ้ทั้งทีม และต้องออกจากการแข่งขัน โดยยึดเวลาตามนาฬิกาของสนามแข่ง)
 6. ในขณะแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันห้ามหลับ, ห้ามพักสายตา หรือละสายตาจากหนังสือ เกิน 10 วินาที (มีการให้ใบเตือน หากโดนใบเตือน ครบ 2 ครั้ง ปรับแพ้ และต้องออกจากการแข่งขัน)
 7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถยืดเส้น ยืดสาย กายบริหารอยู่กับที่ได้ไม่เกิน 1 นาที โดยให้ยกมือเพื่อแจ้งกรรมการก่อนกายบริหาร และห้ามรบกวนผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ (มีการให้ใบเตือน หากโดนใบเตือน ครบ 2 ครั้ง ปรับแพ้ และต้องออกจากการแข่งขัน)
 8. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทุกชนิดในระหว่างการแข่งขัน หากพบการใช้จะถูกปรับแพ้ทั้งทีม และต้องออกจากการแข่งขัน
 9. ห้ามผู้เข้าแข่งขันออกนอกพื้นที่ในเวลาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
 10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร่วมกิจกรรมระหว่างการแข่งขันกับทีมผู้จัดงาน
 11. ในกรณีมีทีมที่เข้าแข่งอยู่จนถึงครบกำหนดเวลามากกว่า 1 ทีม ผู้เข้าแข่งขันทั้งทีมจะต้องทำแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้เพื่อตรวจสอบว่าอ่านจริงหรือไม่ จากแบบทดสอบที่นักเขียน หรือกอง บก. เป็นผู้ออกแบบทดสอบ
 12. ผู้เข้าแข่งขันที่ละเมิดกฎกติกา, ทุจริต หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันทันที
 13. หากทีมใดมีผู้เข้าแข่งขันทำทำผิดกติกา หรือข้อห้ามเพียง 1 คน จะถูกปรับแพ้ทั้งทีม และต้องออกจากการแข่งขัน
 14. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน