READ A THON By SE-ED ปรากฏการณ์แข่งขันอ่านหนังสือ แบบมาราธอนครั้งแรกของไทย

READ A THON By SE-ED | สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ – 29 พ.ย. 62 ลงสนาม 30 พ.ย. 62

READ A THON By SE-ED

ปรากฏการณ์แข่งขันอ่านหนังสือ

แบบมาราธอนครั้งแรกของไทย

SE-ED ชวนทุกท่านมาร่วมแข่งอ่านหนังสือแบบ ข้ามวัน ข้ามคืน อ่านเที่ยงวันยันเที่ยงคืน เพื่อลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น แบบยกทีม พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ชวนเพื่อน ชวนครอบครัว ชวนคนรักมาร่วมแข่ง ชุดต้องพร้อม พร๊อพต้องมา

 • รับสมัครแข่งขันแบบทีม ทีมละ 5 คน 
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 พ.ย. 62 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมดาวโหลดเอกสารใบสมัคร คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขัน
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ทำตามกติกาอย่างครบถ้วนเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

*เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 31 มี.ค. 63

สมัครได้เลย : คลิก


กติกาการแข่งขัน Read A Thon By SE-ED ครั้งที่ 1

คุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน

 • อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคติดต่อ
 • ผู้สมัครมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดงานทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร มายังผู้จัดงาน ที่เวสต์เกตฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 • ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ :
  • ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดงานจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
  • การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  • การล่าช้าของการแข่งขัน
  • ค่าเดินทาง และค่าที่พักของผู้เข้าแข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน รวมถึงขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร
 • ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบความผิดพลาดจากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEMS) ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้การสมัครรวมถึงข้อมูลในการสมัครผิดพลาด ซึ่งก่อให้เกิดการเสียสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งผู้สมัครตกลงยินยอมให้นำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง สถิติการแข่งขันเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้สมัครอีกแต่อย่างใด
 • ผู้สมัครรับทราบว่าคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้ง หรือ อุทธรณ์ใดๆ ได้ และไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการตัดสินดังกล่าวแต่อย่างใด

กติกา และการพัก

 1. การแข่งขันอ่านหนังสือเป็นทีมแบบต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุด โดยแข่งขันแบบทีม ทีมละ 5 คน
 2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำหนังสือของตนเองมาอ่านมาใช้ในการแข่งขันได้ หรือจะเลือกหนังสือที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้
 3. พักเบรกย่อย 15 นาที ทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ทำธุระส่วนตัว
 4. พักเบรกใหญ่ 30 นาที เพื่อรับประทานอาหาร (เวลา 00-14.30 น. และ 18.30-19.00 น.)
 5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถยืดเส้น ยืดสาย กายบริหารอยู่กับที่ได้ โดยห้ามรบกวนผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ
 6. หากผู้เข้าแข่งขันออกการนอกพื้นที่ในเวลาการแข่งขันโปรดแจ้งทีมงาน
 7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสิน

 • ผู้ชนะ คือทีมที่อ่านได้นานที่สุด
 • ในกรณีมีทีมที่อ่านได้นานที่สุดมากกว่า 1 ทีม จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อลุ้นรับรางวัล
ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน