ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด | โครงการ 60 ปีมีไฟ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ถ่ายภาพในพิธีเปิดงานร่วมกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน, ประธานกลุ่มประชารัฐ และภาคีต่างๆ ภายในงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียนเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน ณ หอประชุม ศจ.สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ดเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้มีส่วนร่วมในการสานพลังประชารัฐ

โดยหนึ่งในโครงการที่ได้มีส่วนร่วมคือ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ซีเอ็ด ร่วมขับเคลื่อนการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ คลิก

ทำความรู้จัดกับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน