SE-ED ชูยุทธศาสตร์ “ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ” พร้อมเปิดตัวโครงการ “มีน้อยอ่านมาก” และกิจกรรม “เพื่อน SE-ED” งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น

SE-ED ชูยุทธศาสตร์ “ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ” 

SE-ED ชูยุทธศาสตร์ “ร้านหนังสือที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ” พร้อมเปิดตัวโครงการ “มีน้อยอ่านมาก” และกิจกรรม “เพื่อน SE-ED” งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น

นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการปี 2561 ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,304.68 ล้านบาท ลดลง 10.62%  ต้นทุนขายสินค้าและบริการรวม 2,172.51 ล้านบาท ลดลง 10.61%  ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,132.17 ล้านบาท ลดลง 10.64% EBITDA เท่ากับ 147.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.91%  ส่งผลบริษัทฯ มีกำไร 14.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.85% จากปีที่แล้วซึ่งขาดทุน 25.70 ล้านบาท

นายเกษมสันต์ วีระกุล

การที่บริษัทฯ สามารถพลิกจากการขาดทุนในปีที่แล้วให้กลับมามีกำไรได้ก็เพราะบริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าให้มีอัตราหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับส่วนผสมสินค้าภายในร้านให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสาขาได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน และการบุกตลาดใหม่ๆ อาทิ ตลาดสถาบันที่มีการตอบรับอย่างชัดเจนขึ้นต่อเนื่อง เพราะบริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการยกระดับความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาได้ตรงจุดมากขึ้น โดยได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ Oxford ในการจัดจำหน่ายแบบเรียนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและเครื่องมือในการวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามกรอบ CEFR (Cambridge Assessment)

นอกจากนี้ซีเอ็ดยังเป็นผู้นำสื่อการเรียนรู้ด้าน STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) เนื่องจากซีเอ็ดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้ STEM Education โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในการสรรหาอุปกรณ์ในห้องเรียน เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสสัมผัสอุปกรณ์การเรียนรู้ของห้องเรียนที่เก่งๆ ในโลก

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีพ.ศ. 2562 นั้น นายเกษมสันต์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่ตนได้เข้ารับตำแหน่ง ต้องยอมรับว่าวงการหนังสือทั้งประเทศกำลังอยู่ในช่วงขาลง ขวัญและกำลังใจของคนในวงการตกต่ำ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่ได้ตั้งเอาไว้ในวันที่ตอบตกลงเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการว่า จะพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาร้านหนังสือซีเอ็ดให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติจัดตั้งคณะทำงาน Change Management ภายใต้การนำของนายเกษมสันต์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ

  1. การสร้างขวัญกำลังใจ และเติมเต็มความสามารถที่เหมาะสมกับยุคสมัยให้กับทีมซีเอ็ด
  2. ปรับร้านหนังสือซีเอ็ดที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยให้มีความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด
  3. พัฒนาหน่วยธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะสำนักพิมพ์ และการจัดจำหน่าย
  4. ลงทุนในด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-commerce และ e-book
  5. ร่วมมือกับบริษัท และองค์กรอื่นๆ ในวงการหนังสือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของวงการ กระตุ้นการอ่าน และช่วยกันรักษาธุรกิจรายย่อยๆ ในวงการ

ภาพบรรยากาศแถลงข่าว ณ โรงแรม S31 

ภารกิจแรกๆ ที่นายเกษมสันต์ได้เริ่มดำเนินการคือ การกระตุ้นขวัญและกำลังใจของบุคลากรในองค์กรให้กลับมามีพลังเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะทีมงานที่อยู่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศไทย นายเกษมสันต์ ทีมบริหาร และฝ่ายจัดการ จึงร่วมใจกันลงไปช่วยพื้นที่ร้านสาขาต่างๆ กว่า 100 สาขาในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเติมพลังใจ และจุดประกายความหวังให้กับทีม รวมถึงการจัดคอร์สฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับทีมทั่วประเทศโดยทันที

เนื่องจากซีเอ็ดมีจุดแข็งจากการที่มีภาพลักษณ์ความเป็นร้านหนังสือที่ชัดเจนที่สุด และมีสาขามากที่สุดในประเทศเกือบ 350 แห่ง ดังนั้นซีเอ็ดจะใช้ความเป็นเครือข่ายร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับทำเลที่ตั้ง (Localization) เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และมีเสน่ห์ให้กับสาขาในพื้นที่ต่างๆ

หลังจากที่นายเกษมสันต์ได้เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ ซีเอ็ดได้เริ่มมีการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อแสวงหาความร่วมมือเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ของวงการที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาด้าน Disruption ปัญหาด้านภาษี ปัญหาด้านการขนส่ง ฯลฯ ขณะเดียวกันจะร่วมมือกันรณรงค์ให้รัฐบาล และคนไทยเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือให้มากยิ่งขึ้น และร่วมกันหามาตรการสนับสนุนให้ร้านหนังสือรายเล็กๆ ตามภูมิภาคให้มีความแข็งแรงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

สำหรับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ล่าสุดซีเอ็ดได้ตกลงร่วมมือกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยสมาชิก PT Max Card  จะสามารถนำคะแนนสะสมของการ์ดเอามาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อหนังสือในร้านซีเอ็ดได้ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป

วันนี้หน่วยธุรกิจต่างๆ ของซีเอ็ดกำลังถูกปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งซีเอ็ดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และภายในปี พ.ศ. 2562 จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ซีเอ็ดจะยังคงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเรียนรู้ STEM Education โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานระดับประเทศของไทย และระดับนานาชาติ ในการสรรหาอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสสัมผัสอุปกรณ์การเรียนรู้ของห้องเรียนที่เก่งๆ ในโลก

ในปีนี้ ซีเอ็ดได้เปิดตัวสำนักพิมพ์ใหม่ 5 สำนักพิมพ์ คือ สำนักพิมพ์ Fukurou (ฟุกุโร) หมวดคู่มือเรียน-สอบระดับประถมและมัธยม, Wisdom World หมวดคู่มือเรียน-สอบระดับอุดมศึกษาขึ้นไป, Unicorn หมวดวรรณกรรม, Life+ หมวดสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อาหาร และ Change+ หมวดจิตวิทยา พัฒนาตนเอง

ทีมผู้บริหาร จากซ้าย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล, คุณดวงใจ จีนานุรักษ์, คุณเกษมสันต์ วีระกุล และคุณกนิษฐ์ พรหมเสน

ซีเอ็ดจะยังคงยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมผ่าน โครงการ CSR ต่างๆ ที่เคยทำมา และริเริ่มโครงการใหม่ๆ อาทิ โครงการ “มีน้อยอ่านมาก” โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านการแบ่งจ่าย สำหรับกลุ่มนักเรียนประถม, มัธยมต้น และมัธยมปลาย ที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถอ่านหนังสือได้มากตามที่ต้องการ โดยดำเนินโครงการผ่านร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขาที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน 100 สาขาทั่วประเทศ และมีการวางแผนที่จะขยายโครงการไปสู่กลุ่มอื่นๆต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนการใช้บริการโครงการ “มีน้อยอ่านมาก” เพียงแค่นักเรียน นักศึกษา นำบัตรนักเรียนนักศึกษา มาลงทะเบียนกับทางโครงการที่ร้านซีเอ็ดสาขาที่เข้าร่วม โดยมีเงื่อนไขการแบ่งจ่ายสามครั้ง โดยแบ่งจ่ายครั้งแรก 40% จากราคาหนังสือ ส่วนครั้งที่สองและสามชำระครั้งละ 30% จากราคาหนังสือ

นอกจากนี้ ซีเอ็ดยังได้จัดทำโครงการ “เพื่อน SE-ED” งานที่น่าทำที่สุดในโลกสำหรับวัยรุ่น โครงการที่จะเฟ้นหาเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีนิสัยรักการอ่าน เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ บุคลิกดี มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ที่จะมาแสดงความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ผู้ชนะเลิศเพียงคนเดียวจะได้เซ็นสัญญาเป็น “เพื่อน SE-ED” มูลค่า 500,000  บาท เพื่อร่วมกับซีเอ็ดสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรักการอ่านเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมรับสิทธิอ่านหนังสือฟรีตลอด 1 ปี โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 28 เมษายน 2562 ทางแฟนเพจ  “เพื่อน SE-ED

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน