ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ One Day กลับมาแล้ว

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ One Day กลับมาแล้ว | ค่ายซีเอ็ด

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ One Day กลับมาแล้ว

เริ่มต้นปี 2019 ด้วย 2 ค่ายสุดสนุก สุดมันส์ เอาใจน้องๆ ใครที่ชอบหุ่นยนต์ และชอบประดิษฐ์ ต้องไม่พลาด

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ ตอน ค่ายสร้างหุ่นยนต์สุดมัน STEM Activity สร้างนวัตกรรมอัจฉริยะกับ iKids ผ่านการเรียนรู้แบบ STEM

วันจัดค่าย : วันที่ 26 มกราคม 2562

สถานที่จัดค่าย : ห้องประชุม อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารจอดรถ ชั้น 11) ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.4.5

ผู้เข้าร่วม : เด็กที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี

สมัครร่วมค่าย : ร้านซีเอ็ดทุกสาขา และ www.se-ed.com

ค่าสมัคร : 1,500 บาท โปรโมชั่นสมัครก่อน 20 ม.ค. เหลือเพียง 1,350 บาท (ด่วนจำนวนจำกัด)

สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านของเล่นที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเองจากชุดตัวต่อคุณภาพสูง ที่สามารถรื้อถอด และประกอบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาพร้อมกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บังคับควบคุมทุกโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมาได้จากระยะไกล ผ่านรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เป็นค่ายเยาวชนที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM ที่มาจากอักษรย่อของสี่สาขาวิชาหลักคือ Science (วิทยาศาสตร์), Technology (เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) คือการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้สาขาหลักดังกล่าวโดยเน้นด้าน ความเข้าใจ ให้เด็กเชื่อมโยงความรู้หลักนั้น , การวิเคราะห์ เน้นให้เด็กมีความคิดเชิงวิเคราะห์ และ การแก้ปัญหา ที่ฝึกให้เด็กมองภาพและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

น้อง ๆ จะได้รับการพัฒนาให้ กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ โดยการนำความรู้ ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือสร้างเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กิจกรรมประกอบหุ่นยนต์เพื่อพิชิตภารกิจ
ค่ายนี้ฝึกให้น้อง ๆ ได้คิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล กล้าคิดกล้าทดลอง ผ่านการประกอบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ “หุ่นยนต์คณิตคิดสนุก” “หุ่นยนต์แรลลี” และ “หุ่นยนต์เตะฟุตบอล” นำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ด้วยตัวเองในการปฏิบัติภารกิจที่มี และได้ทดสอบในสนามการแข่งขัน ระดับนานาชาติ

ค่าสมัคร : 1,500 บาท โปรโมชั่นสมัครก่อน 20 ม.ค. เหลือเพียง 1,350 บาท (ด่วนจำนวนจำกัด)

รายละเอียดการสมัคร ค่ายสร้างหุ่นยนต์สุดมัน STEM Activity คลิก


ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ ตอน ค่ายนักประดิษฐ์สุดเท invention day camp ค้นหาตัวตนของการเป็นนักสร้าง ที่มีอยู่ในตัวของตัวเอง

วันจัดค่าย : วันที่ 26 มกราคม 2562

สถานที่จัดค่าย : ห้องประชุม อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารจอดรถ ชั้น 11) ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.4.5

ผู้เข้าร่วม : เด็กที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี

สมัครร่วมค่าย : ร้านซีเอ็ดทุกสาขา และ www.se-ed.com

ค่าสมัคร : 1,800 บาท โปรโมชั่นสมัครก่อน 20 ม.ค. เหลือเพียง 1,500 บาท (ด่วนจำนวนจำกัด)

เด็กๆ จะพบกับเรื่องราวการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่แสนสนุก ตื่นเต้น พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดแรงบันดาลใจ ต่อยอดสู่การสร้างผลงานนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ไฟฟ้ามหาสนุก รู้จักกับวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆ พื้นฐานการต่อวงจรแสงสว่าง เรียนรู้การต่อวงจรอนุกรม วงจรขนาน  โดยความรู้ที่ได้รับ เด็กจะได้ประดิษฐ์ และสร้างผลงานอย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ประดิษฐ์โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการนำเอาแสงอาทิตย์ มาเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ โดยสามารถเก็บพลังงานในช่วงกลางวันและสว่างโดยอัตโนมัติในตอนกลางคืน

 

ค่าสมัคร : 1,800 บาท โปรโมชั่นสมัครก่อน 20 ม.ค. เหลือเพียง 1,500 บาท (ด่วนจำนวนจำกัด)

รายละเอียดการสมัคร ค่ายนักประดิษฐ์สุดเท invention day camp คลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086-971-8900 หรือ www.ikidsweb.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน